Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
The Bottom – Het Openbaar Lichaam Saba (OLS) is een pilot gestart voor informatie-uitwisseling bij rampen en andere crises. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

rampenbestrijding Het doel is om betrouwbare informatie te kunnen uitwisselen met ministeries in Nederland als er bijvoorbeeld een orkaan over Saba trekt.
De pilot komt precies op tijd voor het hoogtepunt van het orkaanseizoen van 2019. Op initiatief van OLS is de pilot opgezet met het Nationaal Coördinatiecentrum. Er wordt gebruikgemaakt van een web-programma dat in Nederland al worden gebruikt bij rampen en incidenten. Adviseur rampenmanagement Pauline Kauffman van OLS heeft hier nu een Caribische pagina aan toegevoegd voor een beter contact tussen de zes Caribische eilanden en Nederland.
,,Er is geen rampenmanagement zonder informatiemanagement”, aldus Kauffman. Via het systeem kan cruciale informatie over de behoeftes van Saba direct gedeeld worden met collega’s in Nederland. Die krijgen daardoor een betrouwbaar en realistisch beeld van wat er op Saba gebeurt en wat er nodig is.
Voor Saba is het ook belangrijk om een goed contact met Sint Maarten te hebben tijdens een orkaan of andere crisis. In de pilot wordt ook gekeken hoe dit beter kan, omdat Sint Maarten een belangrijk knooppunt is. Voor de Sabanen is het belangrijk te weten of bijvoorbeeld het vliegveld en de haven daar nog open zijn.
Voor de pilot, die loopt tot het einde van het orkaanseizoen, hebben Sarah van der Horn en Alexandria Hassell een training gekregen in het proces van informatiemanagement via het programma. Na evaluatie van de pilot kunnen er nog verbeteringen worden ingevoerd. Ook Sint Eustatius, Bonaire en Sint Maarten zullen binnenkort aansluiten bij de pilot. Curaçao en Aruba volgen later.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.