Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Gedeputeerde Clark Abraham ontving vorige week een delegatie uit Saba op Bonaire. De Sabaanse delegatie bestond uit gedeputeerde Chris Johnson, gedeputeerde Bruce Zagers en eilandsecretaris Tim Muller.
De Sabaanse delegatie bezocht Bonaire voor een reeks afspraken, waaronder een bijeenkomst met het Bestuurscollege. Voor Muller was het bezoek tevens een eerste kennismaking met Bonaire. Hij werd in oktober dit jaar geïnstalleerd als eilandsecretaris van Saba.
Als onderdeel van het werkbezoek heeft de delegatie uit Saba twee projecten bezocht van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB). Dit gebeurde in het bijzijn van gedeputeerden Clark Abraham, Norbert Silberie en Benito Dirksz.
Ook eilandsecretaris Nerry Gonzalez was hierbij aanwezig. Gedeputeerde Abraham sprak als gastheer over het nut van samenwerking tussen de eilanden: ,,Op Bonaire zijn we op een aantal vlakken wat verder dan Saba. We zijn van mening dat we elkaar, als zustereilanden zijnde, kunnen ondersteunen middels overdracht van kennis en expertise. In dit geval wilden we graag de projecten met betrekking tot waterzuivering delen met onze collega’s”.
De reacties waren positief. Collega-gedeputeerden namen met veel belangstelling kennis van de informatie die werd verschaft door de medewerkers van WEB.
Zo bleek uit de woorden van gedeputeerde Abraham.
Abraham bedankte het nutsbedrijf dan ook hartelijk voor de ondersteuning en de organisatie.
Eerder reisde gedeputeerde Abraham af naar de Bovenwinden om gezamenlijk met Saba en Statia in beraad te gaan omtrent het rapport van de evaluatiecommissie. Het doel was om te trachten tot een gezamenlijk standpunt te komen.
De gesprekken zijn op Bonaire voortgezet, maar een definitief standpunt is er volgens Abraham nog niet. De gedeputeerde laat weten dat de eilanden stapsgewijs dichterbij komen. Al is de verwachting wel dat dit gezamenlijk standpunt binnenkort kan worden ingenomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.