Al het nieuws

Oranjestad - Oud-premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia-Römer, zal komende zaterdag op Sint Eustatius spreken tijdens de partijbijeenkomst van de Democratic Party.

Op 18 maart zullen er Eilandsraadverkiezingen gehouden worden. Momenteel zit de Democratic Party in de oppositie op Sint Eustatius. Lange tijd was Koos Sneek gedeputeerde op het eiland, maar hij werd weggestuurd na een motie van wantrouwen door de Eilandsraad.
Reginald Zaandam (UPC) verving Sneek, tegen wie Rueben Merkman (onafhankelijk Eilandsraadslid, voormalig DP) een motie van wantrouwen had ingediend. Naast de UPC van Zaandam steunde ook de coalitiepartner van de DP, Millicent Ljjfrock, deze motie.
Komende zaterdag zal de DP tijdens de partijbijeenkomst haar programma voor de verkiezingen bekendmaken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).