Curacao

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Politievakbond SAP - onder leiding van Marco Laclé - heeft haar leden gisteren moeten instrueren het werkrooster met onmiddellijke ingang te hervatten.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de omgeving van Dam Pretu is een tweede illegale landfill ontstaan.

Lees meer...

\Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Heeft de Fair Trade Authority Curacao (FTAC) in 2018 vier keer overtredingen in verband met concurrentie met de zachte hand beëindigd, in 2019 zal de autoriteit harder gaan optreden en ook boetes opleggen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De suppletoire begroting 2019 van Curaçao, door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën onlangs ingediend bij de Raad van Advies (RvA), gaat uit van een tekort op de gewone dienst van 47 miljoen gulden.

Lees meer...

Willemstad - ,,Op 18 september kan Curaçao definitief kennismaken met een geheel vernieuwd Curaçao Marriott Beach Hotel.” Aan het woord is de recent benoemde general manager Craig Martin, die gisteren als gastspreker optrad op de jaarlijkse ledenvergadering van belangenvereniging Chata.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).