Curacao

In verkiezingsprogramma veel aandacht voor eilanden

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - Als het aan D66 ligt, stelt de Rijksministerraad (RMR) samen met de autonome Caribische landen van het Koninkrijk een meerjarenprogramma op. ,,Dit programma bevat speerpunten als goed onderwijs, veiligheid, duurzaamheid en versterking van de democratische rechtsorde.”

Lees meer...

CBCS: Ansary kan dit snel oplossen door schade te compenseren

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Door de geleden schade van 700 miljoen gulden te compenseren zou Ennia-eigenaar Hushang Ansary aan een snelle oplossing kunnen bijdragen.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Miles Mercera heeft gisteren officieel bekendgemaakt dat hij zich als leider van Vishon verkiesbaar stelt voor de verkiezingen die in maart 2021 plaatsvinden. Volgens Mercera, die afgelopen vrijdag zijn ontslag indiende als ceo van hospitalityvereniging Chata, vraagt Curaçao al tijden naar een ‘nieuw soort politiek leiderschap’ en zal hij hier gehoor aan geven.

Lees meer...

Tijdens de World Clean Up Day Curaçao is zaterdag ruim 193.890 kilo vuil door zeker 1.300 vrijwilligers op 80 locaties opgehaald. Vandaag wordt het definitieve aantal kilo’s bekendgemaakt. De organisatie van de schoonmaakactie is tevreden.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een deze week gestuurde brief van zeven schoolbesturen aan de minister van Onderwijs wordt speciale aandacht gevraagd voor de examenkandidaten.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).