Curacao

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onder de kop ‘Coronacrisis legt fragiel onderwijssysteem van Curaçao bloot’, wordt in het digitale blad van de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs (Verus), verslag gedaan van interviews die zijn gehouden met de directeuren van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Royla Pierre, en van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Maghalie van der Bunt-George. Zij pleiten er in het artikel voor om onderwijs op de Koninkrijksagenda te zetten.

Lees meer...

Van der Bunt-George vreest voor demotivatie en vertrek

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het onderwijs wordt voor onderwijsgevenden gebruikgemaakt van functiebeschrijvingen die al vijftien jaar oud zijn en dateren van 2005.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Electorale Raad (ER) heeft het schema vrijgegeven voor het indienen van de kandidatenlijsten door de verschillende politieke partijen morgen.

Lees meer...

Famia Plania maakt zich zorgen om abortussen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Famia Plania, die zich onder andere bezighoudt met tienerzwangerschapspreventie, maakt zich zorgen over het aantal abortussen dat gepleegd wordt bij jonge moeders en stelt ter discussie waarom de Sociale Verzekeringsbank (SVB) anticonceptieve middelen niet vergoedt.

Lees meer...

Toegewijde vriend van Curaçao

Hans de Boer, een van de beste vrienden van Curaçao in Nederland, is - uitgerekend een dag na zijn verjaardag - plotseling overleden.

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).