Curacao

KvK trots: English Immersion School - St. Antonius College een feit

Van onze redactie
Willemstad - Het heeft even geduurd, maar de eerste klassen met Engels als onderwijsinstructietaal zijn een feit. Het is nog een druppel; twee kleuterklassen groep 1 van de English Immersion School - St. Antonius College te Santa Maria. Het begin is er.

Lees meer...

Ombudsman: Zonder garantsteller geen toegang tot instelling

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als een bejaarde persoon aan een psychogeriatrische aandoening zoals alzheimer lijdt en geen familie heeft die zich juridisch verantwoordelijk stelt, is de oudere aan zijn of haar lot overgelaten en krijgt hij of zij geen toegang tot medische zorg in een instelling.

Lees meer...

Tegen illegale landfills en overtreden milieuregels

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK), geeft zijn ministerie instructies om streng op te treden tegen overtredingen van milieuregels en illegale vuilstortingen.

Lees meer...

‘OM bewust dat problemen rondom Ennia iedereen bezighouden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er loopt toch wél en zelfs al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek ‘inzake Ennia en aan Ennia-gelieerde personen’, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao laten weten. Dit strafrechtelijke onderzoek ‘is nog niet afgerond’.

Lees meer...

BPD-minister: CBS werkt wel aan ‘Data Warehouse’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao beschikt op dit moment niet over de nodige middelen, capaciteit of budget om een alomvattend Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie, AI)-beleid en -infrastructuur te ontwikkelen. In plaats daarvan heeft de overheid ervoor gekozen om beperkte middelen te gebruiken om de IT-basisinfrastructuur te verbeteren. Ook werkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het opzetten van een ‘Data Warehouse’ waarin gegevens (anoniem) van alle instanties in de gemeenschap kunnen worden verzameld en gecentraliseerd. ,,In de toekomst zou dit ‘Data Warehouse’ kunnen dienen als een basis voor informatie voor allerlei toepassingen die met AI werken”, antwoordt de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) op Statenvragen van Rennox Calmes (TpK).

Lees meer...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).