Geachte heer Bosman,

Met stijgende verbazing heb ik naar uw duo-interview met de heer Van Raak geluisterd over de Antillen, waarin onder meer de corruptie en de greep van de maffia aan de orde werd gesteld. Ik hoop dat u mijn onderstaande pleidooi op waarde weet te schatten. Nederland is wereldwijd al tientallen jaren het grootste land in de illegale productie van MDMA, recent werd door de Mexicaanse drugsbaronnen de productie van crystal meth in Nederland geconcentreerd. Nederland is het Europese doorvoerland van ‘soft’ drugs, inclusief de cocaïne. De Nederlandse politietop erkent openlijk dat zij geen greep meer heeft op deze ondergrondse miljardenconcerns, groter dan Philips. Over de politie gesproken, recent werd de OR-voorzitter van de nationale politie veroordeeld voor corruptie. En over corruptie gesproken, meermalen binnen uw partij maar ook Kamerbreed moesten de afgelopen jaren met regelmaat rotte appels worden verwijderd.interview

Of neem staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties, die sjoemelde met de gemeente Weert en meent zijn eigen toepaste wanpraktijk van nepotisme te moeten afkeuren op de Antillen? En zo zouden wij nog even kunnen doorgaan, maar dat is contraproductief en zinloos, het adstrueert echter wel mijn punt: zodra het om de Antillen gaat, is het standaardpraktijk daar laatdunkend, schofferend en neerbuigend over te spreken. Verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn bereikt, worden niet genoemd. Hoe zou u het vinden als Antilliaanse politici u aanspraken op de gang van zaken binnen de Nederlandse Belastingdienst waar aangifte door de regering over is gedaan, of de aaneenschakeling van affaires op het ministerie van Justitie, of de IND-misstanden aangeklaagd door Amnesty? U neemt de Antillen de maat, maar enige zelfreflectie over de tekortkomingen op veel grotere schaal in Nederland hoort daar niet bij? Wat Nederlanders zich kennelijk niet realiseren hoe dit hypocriete verwijten maken, voorbijgaat aan de verschrikkelijke situatie op de eilanden. Toerisme is een van de belangrijkste pijlers van de economie die door de noodzakelijke quarantaine, gevolgd door het uitblijven van vliegverbindingen, desastreus is ingestort. Op Curaçao stijgt de armoede van 25 procent naar 50 procent op een bevolking van 160.000 zielen, een gemiddelde stad in Nederland, waar dit volstrekt ontoelaatbaar wordt geacht. Kinderen die hongerlijden, hebt u dat niet gezien of gehoord toen u op werkbezoek was?

Het ‘nieuwe normaal’ van Nederlandse politici lijkt te zijn gebaseerd op a) neerbuigend grove beschuldigingen uiten, gevolgd door b) eenzijdige verwijten, vervolgens afgerond met c) zuinige toezeggingen dat men eventueel bereid is na te denken over een financiële tegemoetkoming, maar dan onder aangescherpte strikte voorwaarden. Ik verwijs naar de gedragingen van de ministers Hoekstra en Rutte inzake de hulp aan Italië en Spanje, waar zij het aanzien van Nederland in Europa aanzienlijk hebben beschadigd. Dit was in mijn belevenis ook de teneur van uw interview waarbij uw ‘collega’(?) Van Raak van de SP deze ‘techniek’ al jarenlang toepast en zichzelf dan vooral positioneert als de grote Shon die in goedertierenheid de gelden heeft verschaft. In mijn boek ‘Overbruggen’ kunt u daar meer over lezen. Als u echt iets wilt doen aan de enorme uitdagingen aldaar, dan zou u misschien een constructieve aanpak willen overwegen door een ander geluid - van mededogen - te laten horen, door te werken aan onderling vertrouwen en begrip. Premier Rhuggenaath en zijn goedwillende politici ondervinden iedere keer electoraal grote populistische druk als Nederlandse politici zich zo ongenuanceerd uitlaten. Er zijn cultuurverschillen daar waar het bijvoorbeeld gaat om respect, hoffelijkheid en trots in het omgaan met de ‘wederkerigheidsclausule aangaande bijstand’ uit het Statuut. Met die wetenschap is een afhoudende reactie van de Antillianen toch te verwachten? Ik weet niet of het zin heeft op u een appèl te doen een andere insteek te kiezen in het vinden van oplossingen, in plaats van beschuldigingen: mocht u daarover van gedachte willen wisselen, dan ben ik daartoe graag bereid. Ondanks dat mijn naam anders zou vermoeden, ben ik op Curaçao opgegroeid en voel mij nog altijd Antilliaan.

Mr. Drs. Siebe A. Sonnema, Amstelveen

PS Ik heb nog geen antwoord gekregen van de heer Bosman van de VVD. De heer Van Raak van de SP reageert zondermeer nooit, zoals ik weet uit eerdere pogingen met hem in contact te komen.

maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).