Als jij je beperkt tot de huidige informatiestroom rond HNO, dan zou je denken dat het uitsluitend over financiële, juridische, bouwtechnische en volksgezondheidsaspecten zou gaan. De bouw van een nieuw ziekenhuis betreft een ‘multidisciplinair project’ die een groot verscheidenheid aan nog andere aspecten overhoudt, waar niet over wordt gesproken. Ik weet niet of het een bewuste poging is van politici om het volk onwetend te houden. Maar het is zeer aanmerkelijk dat het meest belangrijkste ‘issue’, de ‘locatiekeuze’, niet in de juiste context wordt geplaatst. De hogere uitgevallen kosten van 200 miljoen gulden worden toegeschreven aan de verhuizing van de bouw op het voormalige Amstelterrein naar Otrobanda. Is dat echt zo? Of is er ook een ander verhaal dat niet wordt verteld? De afweging in locatiekeuze kent in de internationale wereld zijn eigen ‘body of knowlodge’, die in het Nederlands Planologie wordt genoemd. In het Engels staat deze bekend als ‘Urban planning’ of ‘Spatial planning’. Even voor de volledigheid, de interne deskundigen in dit vak werken lokaal bij de afdeling ROP van het ministerie van VVRP.
Wat is de juiste context? En welke invloed heeft deze in de interpretatie van kosten? Sehos of het bestaand ziekenhuis is letterlijk het sociaaleconomisch hart van het stadsdeel Otrobanda en misschien wel van de binnenstad. Een verplaatsing van Sehos zonder realisatie eerst van een ‘back-upproject’ heeft serieuze consequenties. Het betekent een regelrechte ramp voor Otrobanda als mensen die in het bestaand ziekenhuis Sehos werken, patiënten en bezoekers buiten Otrobanda verplaatst worden zonder dat vooraf eerst is gezorgd voor de realisatie van een back-upproject. Zo’n project noem ik hier een ‘harttransplantatie’. Wil je het hart van Otrobanda verplaatsen, dus Sehos, dan zou analogisch de overheid tenminste eerst moeten zorgen voor een nieuw economisch hart voor de wijk Otrobanda. Maar dit was ‘never’ in de planning. In de medische wereld is een harttransplantatie een medische ingreep waarbij een nieuw hart wordt geplaatst in een patiënt wiens hart het niet meer doet om de patiënt in leven te houden. Analogisch, ruimtelijk-planologisch gesproken zou dan eerst gezorgd worden voor de realisatie van een economisch project dat de levensvatbaarheid van de stadsdeel Otrobanda in stand kan houden, bij het wegvallen van Sehos als bestaand sociaaleconomisch hart. Zo’n back-upproject is nooit ontwikkeld en is ook nooit gepresenteerd door politici aan het publiek bij een vermoedelijke verhuizing zowel naar Piscadera als naar het voormalige Amstelterrein. Dit is ook de krankzinnigheid in de bestaande redenering: ‘je kunt een nieuw ziekenhuis elders bouwen op het eiland zonder eerst de realisatie van een back-upproject voor de ontwikkeling van Otrobanda’.
Een verhuizing van Sehos zonder back-upproject is een regelrechte ramp. Het zal leiden tot directe sluiting van bijna alle winkels in dit gebied en deels ook in andere gebieden van de binnenstad. Dit is vergelijkbaar met de sluiting van 4 á 5 hotels tegelijk, waarbij alle werknemers in één klap hun baan verliezen. Wat ontbreekt aan de presentatie van 1 oktober jl. van de directeuren van HNO Transitie en Exploitatie nv en van HNO Vastgoed en Beheer nv? Dus een geauditeerd kostenplaatje van de vermoedelijke rehabilitatiekosten van Otrobanda bij verhuizing van Sehos zonder realisatie van een back-upproject versus de 200 miljoen gulden overschrijding die nu is berekend. Op 4 oktober jl. heeft het parlement met algemene stemmen een motie aangenomen over het doen van een grondig onderzoek naar de gang van zaken rond de bouw van HNO. Het parlement wil met het aannemen van de motie overduidelijk dat de onderste steen naar bovenkomt. Hopelijk kan de complete context van de locatiekeuze hiermee eveneens in beeld worden gebracht.
Sharnon Isenia,
Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).