De Fundashon Pro Monumento vindt het begrijpelijk dat de overheid een tiental monumenten heeft afgevoerd van het Monumentenregister, vooral omdat het hier een aantal panden betreft welke al niet meer bestaan of door sloop of door brand, dan wel dat het monumenten betreft welke al in verregaande staat van verval zijn.
In het laatste geval zou restauratie eigenlijk neerkomen op het grotendeels opnieuw nabouwen het pand. Er is dan ook van restauratie geen sprake meer en kan men zijn twijfels hebben over de authenticiteit van het pand.
Wel vindt ProMo het uiterst betreurenswaardig, dat de overheid in een aantal gevallen het zover heeft laten komen, dat een pand dusdanig vervalt dat het uit het Monumentenregister geschrapt moet worden.
Curaçao heeft voldoende wetgeving met betrekking tot de Monumentenzorg hetgeen ook een eis was van de Unesco om Willemstad op de Werelderfgoedlijst te plaatsen, maar de wetgeving is aangaande de sancties voor de eigenaren die het niet zo nauw nemen uiterst mild.
Zo is de maximale boete genoemd in de Monumenteneilandsverordening slechts 5.000 gulden per overtreding. Dit bedrag zou aanzienlijk verhoogd moeten worden wil de wetgeving enig effect hebben op het gedrag van de monumenteneigenaren, daar vaak bij dergelijke projecten miljoenen guldens gemoeid zijn. Het blijkt dan vaak lucratiever om een pand in elkaar te laten storten om vervolgens nieuwbouw uit te voeren op de plek waar het monument heeft gestaan.
ProMo is ook van mening dat het bij de overheid ontbreekt aan politieke wil om gevallen, waarbij de eigenaren hun panden willens en wetens laten vervallen, hard aan te pakken. Een goed voorbeeld is hierbij het voormalige pand van Partido Democrat in de Frederikstraat, waar laatstelijk nog Ultimo Noticia gevestigd was.
De overheid zal echter ook hand in eigen boezem moeten steken daar een groot aantal overheidspanden zoals het gebouw van Domeinbeheer aan de Klipstraat, het gedeeltelijk ingestorte pand aan de Consienciesteeg tegenover de Sta. Annakerk, landhuis Kortijn, op het schiereiland van Caracasbaai het Quarantainegebouw, het voormalige Baya-gebouw en het fort Beekenburg in zeer slechte staat verkeren. Opvallend is dat een van de panden welke afgevoerd worden uit het Monumentenregister, Pietermaaiweg 168-170, ook een overheidsgebouw is dat al decennia verwaarloosd is door de overheid en nu niet meer te redden is. Op deze plaats zal in de toekomst het Pen Resort gebouwd worden.
Overigens zal over het voorstel om deze 10 monumenten af te voeren eerst de Monumentenraad om advies gevraagd moeten worden.

Dennis Klaus, voorzitter Fundashon Pro Monumento
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).