De opmerking van Glenn Helberg, voorzitter van OCaN, overlegorgaan Caribische Nederlanders, dat invoering van etnische registratie in Nederland van Antillianen en Arubanen dat apartheid haar intrede maakt in het Koninkrijk der Nederlanden valt mij zwaar op de maag. Taalkundig feitelijk juist, maar politiek gesproken zwaar beladen. En daarom vind ik het geen gelukkige uitdrukking van de voorzitter van OCaN en die zelfs schadelijk is voor de belangenbehartiging van de Antillianen en Arubanen in Nederland.
Het is de voorzitter van OCaN zeer wel bekend dat het begrip apartheid een negatieve connotatie in het politieke landschap kent en daarom is het verstandig als de voorzitter zou mijden deze negatieve associatie aangemeten te krijgen. Bovendien is zo’n opmerking makkelijk populistisch en onnodig grievend. Hier had beter volstaan kunnen worden met ‘onderscheid makend tussen Nederlanders’.
Ik ben het gewend de laatste decennia dat politici om zich te profileren soms zwaar geschut gebruiken en daar goed garen bij spinnen. Een enkeling weet daar zelfs 24 Tweede Kamer zetels in de verkiezingen te halen. Maar OCaN is geen politieke partij die verkiezingen moet winnen, maar een belangenbehartiger die namens de Antillianen en Arubanen in Nederland regulier overleg met regeringinstanties heeft.
Ik ben mordicus tegen generieke etnische registratie van Antillianen en Arubanen in Nederland. Ik heb ook altijd OCaN in haar verzet hiertegen gesteund en zal haar ook altijd blijven steunen. Ik weet zeker dat de voorzitter weet wat Apartheid in Zuid Afrika heeft betekend, waar etnische registratie inderdaad een onderdeel van vormde. Daarom kan ik het me niet voorstellen dat de voorzitter van OCaN de door mij verfoeide etnische registratie op enige manier met Apartheid wil associëren. Op papier kan je heel gemakkelijk de nuance aanbrengen tussen apartheid en Apartheid. Verbaal wordt het al heel moeilijk deze nuance aan te brengen en weet je dat het vroeg of laat een eigen politieke leven gaat leiden.
Ik heb 25 jaar lang tegen Apartheid gestreden en vind daarom dat men uiterst voorzichtig moet zijn met het gebruik van het woord apartheid. Je moet niet de schijn op je willen laden de Nederlandse regering van Apartheid te willen betichten. Hoe zeer ik het eens ben met de strijd tegen generieke etnische registratie van Antillianen en Arubanen in Nederland.
Bovendien is het zo dat in het kader van de sociale hulpverlening om de mate van succes te kunnen meten en het ontwikkelen van doelgericht beleid er reeds een vorm van etnische registratie plaatsvindt. Maar dat is heel specifiek en niet generiek.
Ik hoop dat mijn reactie tot enige reflectie mag leiden.

Ed Gumbs, Nederland

maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).