Door Hans van Hulst
Op dinsdag 31 augustus vermeldden de kranten dat Aqualectra te Mundo Nobo door het doorblazen van een ketel vanaf 14.00 uur die dag tot het einde van de week geluidoverlast zou bezorgen voor omwonenden. Het bedrijf verontschuldigde zich op voorhand, vroeg de omwonenden om geduld en gaf de geruststelling af dat het geluid binnenkort weer op normale sterkte zou zijn.
Laten we afzien van het detail dat er niet pas dinsdag, maar al vóór het weekend met doorblazen was begonnen en ons richten op de communicatiestrategie van Aqualectra. Wie niet van de situatie op de hoogte is, zal denken: ,,Vervelend voor de omwonenden, maar zo lang duurt het niet en Aqualectra is nog zo fatsoenlijk om de overlast vooraf te melden en verontschuldigingen aan te bieden”.
Feitelijk is de boodschap van Aqualectra de grootst mogelijke blijk van minachting voor degenen die de F16-herrie te verstouwen krijgen. Dat zijn overigens niet alleen de bewoners van Mundo Nobo, maar ook die van Charo en Plantersrust, van stukken Welgelegen, Santa Helena, Veeris, Piscadera en de bezoekers van Koredor. Dat er avonden zijn waarop je in de lounge van Hilton Aqualectra nog kunt horen, schetst wat de dichter bij het bedrijf gelegen wijken, vooral Mundo Nobo, aan geluidsgeweld over zich heen krijgen.
De opmerking dat het geluid binnenkort weer op normale sterkte is en de door Aqualectra meegegeven suggestie dat dan de overlast voorbij is, is een niet te overtreffen vorm van om de tuin leiden. Het is bovendien de arrogantie van dit bedrijf ten voeten uit. Aqualectra is van mening dat Aqualectra bepaalt wat normaal is en wat een draaglijk geluid is.
Vele decennia ging het zo. Inmiddels bepalen de bewoners van genoemde wijken zelf wat normaal is. Zij hebben zich verenigd in de actie Huntu i Solidario (Gezamenlijk en Solidair) en zijn in de wijken en op Koredor een handtekeningenactie begonnen rond de stelling dat het bedrijf moet stoppen met F16-herrie en met de uitstoot van roet en andere chemische troep. Al vóór de aankondiging door Aqualectra waren er 197 handtekeningen verzameld voor die stelling. Op dit moment zijn het er 317. Het geluid dat Aqualectra het normale geluid noemt, wordt door bewoners van de wijken en door gebruikers van Koredor dus niet langer getolereerd. Dat geluid is volgens hen niet normaal, niet draaglijk.
De stelling verwijst niet alleen naar herrie, maar ook naar roet en andere chemische troep. Niet voor niets. Bewoners van Mundo Nobo en Charo kunnen vertellen dat ze hele vlokken roet op de porch aantreffen en dat hun huizen worden aangetast. In Piscadera vertoont het porchmeubilair groen-gelige vlekken met een zwarte stip in het midden. Die chemische reacties komen natuurlijk ook terecht in het eten op die tafels en in de longen van de eters. Leuk voor alle restaurants daar. Is toerisme niet dé peiler voor het nieuwe land?
Dan de lopers op Koredor. Wie zoals ik boven in Charo woont met een vrij uitzicht, ziet iedere dag (en nacht) de bruinige walm die zich op geringe hoogte over Koredor van Aqualectra naar Piscadera verplaatst. Het wordt tijd dat de GGD, zelf ook midden in herrie en roet gelegen, een kosteloos nummer opent waar degenen die hun longen schoon willen lopen, kunnen beluisteren of het die dag wel veilig is.
Terug naar het geluid. De geruststelling van Aqualectra is een gotspe. Aqualectra weet drommels goed dat het ‘normale’ geluid al niet te verdragen valt. Binnen honderd meter van het bedrijf staan twee scholen. Eén daarvan, het Mgr. Nieuwindt College, heeft van Aqualectra airco’s mogen plaatsen. Is een duidelijker bewijs van erkenning van overlast mogelijk? Aqualectra weet ook drommels goed dat die airco’s niet de problemen van leerlingen en leerkrachten hebben verminderd. Is ook onderwijs niet door velen als peiler voor het nieuwe land benoemd?
Van de Isla is bekend dat de hindervergunning niet wordt nageleefd. Door het bedrijf noch door de overheid. Aqualectra heeft niet eens een hindervergunning, aldus de Milieudienst. Op ‘dit moment’ is een aanvraag van Aqualectra bij die dienst in behandeling. Deze dienst wordt door Huntu i Solidario met regelmaat nauwgezet geïnformeerd over het aantal klachten over geluid- en roetoverlast. Een hindervergunning zonder oog en oor voor omwonenden is immers een lachertje.
Op verkiezingsdag hingen de hekken van het Mgr. Nieuwindt College vol vlaggen en stickers van politieke partijen. Erachter de vuilspugende en brullende turbines van Aqualectra. Alles gevangen in één beeld. Geen nieuw beeld, maar het beeld van vele jaren achtereen. Het beeld van een schaamteloze politiek afgetekend tegen de rotzooi die zij al decennia gedoogt. In het toekomstig beeld moeten de noodzakelijke geluiddempers en roetfilters zichtbaar zijn!

Hans van Hulst is van het Bewonersinitiatief Huntu i Solidario.

maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).