Heeft de heer Jules Eisden (adviseur PS) met zijn uitlatingen over de gouverneur en waarnemend gouverneur het gedachtegoed verwoord van de 13.886 kiezers die hun stem uitbrachten op Pueblo Soberano? Is dit het nieuwe Curaçao? Is dit de kambio? Is dit het soevereine volk? Nog geen 10 procent van de totale bevolking overigens. Wordt dit bedoeld met soevereiniteit? Gaan deze kiezers zondags ter communie? Bidden zij: Nos Tata ku ta na shelu?
Eén Almachtige Vader wiens kinderen wij zijn; zonder onderscheid naar ras, kleur of geloof. Ik dacht dat dit ook vastgelegd was in de grondrechten van de mens. Is dit de partij die Nederland discriminatie verwijt vanwege de terugstuurregeling op basis van crimineel gedrag? De partij die nu onderscheid maakt naar afkomst. Is dit de partij die opkomt voor de minderbedeelden, de zwakkeren in de samenleving, maar die er niet voor terugdeinst een kandidaat te hebben die in het nabije verleden gemeenschapsgeld (van de belastingbetaler) gebruikte voor zeer dure privé-aankopen, zoals we in de media konden lezen? Is dit de partij die door de MFK en de MAN (kiezers) uitverkoren werd?
Als dit niet zo is, dan dienen deze partijen of hun respectievelijke besturen en/of hun leiders en/of kiezers, zich met kracht hiervan te distantiëren en zich hiertegen te verzetten. Wie zwijgt, stemt toe.
Dit gedachtegoed hoort niet bij ‘de Curaçaoënaar zoals ik die ken.
Het Curaçao dat ik ken, is 'a Curaçao of sharing, caring and compassion'.
And of course there is a shadowside as well, what, who doesn’t? Sometimes I get angry with its shadowside and other times I consider this its charm. Multiculti dushi en helaas ook shushi Curaçao.
Bij zuivering van een ras (in de natuur), wil je in het algemeen de goede eigenschappen/karakteristieken behouden en dat wat je niet wilt eruit ‘filteren’. De heer Eisden ziet zichzelf kennelijk als de soeverein. In alle bescheidenheid zou ik datgene waar hij voor staat, zoals hij dat verwoordt, niet graag willen behouden voor ‘de Curaçaoënaar’, wie dat ook moge zijn.
Onvoorwaardelijke liefde en respect voor de medemens is het hoogste wat onze Creator vraagt. Met de inhoud van zijn boodschap is het juist dát, wat de heer Eisden vertrapt en door de modder haalt.
Laten we in het artikel de naam van de gouverneur eens vervangen door Beatrix, hare majesteit onze koningin, getrouwd met een Duitser. Zou dus haar ontslag moeten nemen volgens de inhoud van het bewuste artikel? Is Nederland minder Nederlands omdat haar koningin getrouwd is/was met een Duitser? Willem-Alexander, onze kroonprins, getrouwd met een Argentijnse. Barack Obama, heeft een Kenyaanse vader. Is Amerika minder Amerikaans omdat hij, als half Kenyaan, de president is? Jules Eisden, met Afrikaanse of misschien ook andere voorouders?
In alle bevolkingsgroepen zijn er bonafide en malafide mensen. Zo ook op Curaçao. Je mag niet generaliseren. Maar ... dit is niet zomaar malafide. Eén rotte appel infecteert al het fruit in de fruitschaal. Eén virus besmet de hele computer, het hele netwerk.
Kunnen we dit alsjeblieft voorkomen! Dit is niet het Land Curaçao wat ik in gedachten heb. Ook niet Pais Kòrsou. Ik dacht meer aan ‘Eenheid in verscheidenheid’.

W.L. Tanasale, Curaçao
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).