topsalarissenBurgers van een land betalen belastingen en premies zodat met dat geld het publieke belang kan worden gediend.
De salarissen van publieke dienaren behoren openbaar te zijn zodat de burgers (dat wil zeggen: de belastingbetalers) kunnen controleren waaraan hun verplichte bijdragen worden besteed.
Deels zijn de salarissen ook openbaar, de salarissen van bijvoorbeeld ministers en ambtenaren zijn bekend. Maar de salarissen van directeuren van overheidsentiteiten waren/zijn echter een goed bewaard geheim, hoewel ook zij publieke dienaren zijn en ook hun beloning transparant behoort te zijn.
De salarissen van een aantal leidinggevenden van overheidsentiteiten zijn kortgeleden gelekt. De regering heeft een onderzoek naar het lek bevolen en deze 'publieke dienaren' gaan aangifte doen.
Waarom eigenlijk? Omdat bekend is geworden wat al lang bekend had moeten zijn?
Door dat onderzoek en die aangifte laten de regering en deze ‘publieke dienaren’ niet alleen zien dat ze hun morele kompas zijn kwijtgeraakt maar, erger nog, dat die directeuren publieke rovers zijn geworden.

Naam bij redactie bekend, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).