Werkelijk met verbijstering heb ik kennis genomen van de homofobe, racistische uitlatingen van de kerkvoorgangers verenigd in de APK. Het is ronduit misdadig te noemen dat dergelijke uitlatingen, ingegeven door vijandigheid, domheid en intolerantie tegen de medemens en wel op basis van seksuele geaardheid of vermeende seksuele geaardheid eigenlijk getolereerd kunnen worden. Ik vind dit uitermate verwerpelijk net zoals het spuien van ondemocratische uitlatingen op basis van godsdienst, levensovertuiging, geslacht, ras, afkomst en in dezen dus geaardheid. Het aanwakkeren van haat op grond van seksuele geaardheid wordt door deze uitlatingen zelfs verergerd door deze openlijke, schandelijke vijandigheid.
In 2008 werd er al op initiatief van Frankrijk en Nederland een sterke verklaring afgelegd voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in naam van de Europese Unie. Deze verklaring werd gesteund door 66 landen uit alle regio’s. En er was een oproep om wereldwijd homoseksualiteit te decriminaliseren en schendingen van de mensenrechten op basis van seksuele geaardheid te veroordelen. In de Europese Unie verbiedt artikel 13 van het EG-Verdrag eender welke discriminatie op grond van seksuele geaardheid en het Handvest van de grondrechten van de EU is het eerste internationale handvest voor mensenrechten dat expliciet de term ‘seksuele geaardheid’ vermeldt. Artikel 13 van het EG-Verdrag verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging. De betrokken kerken balanceren mijns inziens op het randje van deze wet. Schaamt u.
Yvonne B. Olf,
Curaçao

ADBrief 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).