Chikungunya velt mijn collega, hedenmorgen vrijdag 21/11, zeer plotseling begonnen. Dat is een heel verhaal op zich, u kent het wel, u bent misschien zelf één van de 40 patienten die iedere dag als een lange stroom vluchtelingen uit een oorlogsgebied om A.O. komen vragen. Je wordt een oud mannetje/vrouwtje en kan met je handen geen pen vasthouden, de pijn en onzekerheid zijn ondragelijk. Maar deze huisarts heeft morgen dienst voor 14 andere doktoren, beter gezegd opvang van ‘spoed’ voor deze doktoren. Even gauw een waarnemer vinden? Dan maar even rondbellen, bellen, bellen... Geen waarnemers beschikbaar! Zelfs het laatste in de doos van Pandora, de hoop, lijkt vervlogen.
Inderdaad, er is wel een geregistreerd Nederlandse arts. Maar die woont op Curaçao en daarom heeft de Waarnemend Inspecteur van Gezondheidszorg de heer. J. Alcala haar een werkverbod opgelegd. Nee, ze mag als ingezetene van Curaçao niet waarnemen. Dus ook geen belasting betalen als ze wel zou waarnemen. Het zou anders zijn als ze in het buitenland woont. Dan mag het wel van dezelfde W-Inspecteur laat hij mij weten. Snapt u het nog?
De zogenaamde Moratoriumwet, gemaakt omdat er veel te veel huisartsen en te veel andere medische beroepsbeoefenaren zijn, zegt het volgende:
,,Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren: Artikel 2 lid 1. Het is verboden zich als medische beroepsbeoefenaar hier te lande te vestigen en het medische beroep uit te oefenen, dan wel medische beroepsbeoefenaren te vervangen of hun aantal uit te breiden.
Artikel 2 lid 2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing ingeval van tijdelijke vervanging wegens ziekte, vakantie of afwezigheid om andere reden.”
Vervalt artikel 2 lid 1 niet als je op Curacao woont? Deze arts, is een bedreiging en vormt een verkapte uitbreiding van het artsenbestand zegt W-Inspecteur. Toch lees ik in artikel 2.2, dat een arts mag waarnemen mits bevoegd.
Meestal kan ik mijzelf wel helpen, maar nu heb ik zelf hulp nodig! Ik zou de gedachtegang van de W-Inspecteur graag begrijpen. Wie kan mij uitleggen waarom mijn zieke collega zijn praktijk nu niet kan laten waarnemen? Straks zit ik tijdens mijn geplande vakantie in december met hetzelfde probleem. Alleen omdat deze beschikbare collega op Curaçao woont mag ik haar niet vragen om voor mij waar te nemen. Zie ik misschien iets over het hoofd?
Help
Dr. Pimm Blankevoort

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).