Hartelijk dank meneer Bermudez, hoofd van de belastingen op Bonaire, voor uw reactie op mijn vastgoedstukje in relatie tot huren. Ben blij dat mijn stukjes toch gelezen worden.
Nogmaals de feiten op een rijtje. Mijn vastgoedstukje was geheel gebaseerd op de feiten zoals vermeld in de officiële webpagina van de belastingdienst en voor de zekerheid heeft ondergetekende zijn berekening ook nog eens aan de belastingdienst gestuurd met het verzoek te bekijken of zijn berekening juist danwel onjuist is. Per e-mail werd de juistheid van mijn berekening bevestigd, waarna het artikel volgde.
Het hoofd van dienst van de belastingen meent ondergetekende te moeten kwalificeren als een zichzelf expert noemend orakel, een ophitser die met cijfers goochelt, te kwader trouw is en die wel op de brandstapel zal belanden omdat hij valse informatie rondstrooit.
Nog een keer meneer Bermudez; de informatie kwam van uw eigen website.
Op de website van de belastingdienst staat dat de staatssecretaris voornemens is om een voorstel in te dienen waarbij we na aanname van het voorstel feitelijk gaan struikelen over de vele kortingen. Het hoofd van dienst berekent deze kortingen alvast maar door en verkoopt daarmee de huid van de beer voordat deze geschoten is. Misschien zijn de kortingscadeautjes al door Sint Nederland geformaliseerd, waardoor zijn website volledig achterhaald is, maar dan moet meneer het hoofd van dienst wel zijn website aanpassen, zodat orakels van de juiste informatie worden voorzien.
Op een punt heeft u gelijk. Ik predik inderdaad de revolutie. Web-verhogingen, invoerrechten van Curaçao, AOW-premiebetalingen door gepensioneerden, schandalige verhogingen van erfpacht en grondbelasting hebben niet alleen mij, maar zeker ook talloze anderen tientallen procenten koopkrachtachteruitgang opgeleverd.
Politici staan erbij en kijken ernaar en de uitvoerende ambtenaren verwijzen bij kritiek naar de brandstapel. U zou u moeten schamen.
De spelregels van de democratie staan eenieder toe commentaar op overheidsoptreden te leveren, zolang het maar niet beledigend is.
Uw reactie vind ik een hoofd van dienst onwaardig en voorts beledigend.
Jan van der List,
Bonaire


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).