Op 19 juli 2011 diende ik bij de Milieudienst een klacht in betreffende stankoverlast die voornamelijk de noordoostelijk gelegen woonwijken plaagt. Bijgevoegd had ik enkele foto’s die de omvang van de oorzaak van deze penetrante, rottende stank duidelijk maakten, te weten de vuilstort rondom het landhuisje Koraal Tabak. Op zaterdagmiddag 23 juli 2011 om 15.15 uur heb ik een gesprek gehad met een persoon die zich aan mij voorstelde als de heer Bakhuis, eigenaar van het terrein aldaar. Dit gesprek heeft plaatsgevonden staande bovenop deze landfill.
De heer Bakhuis vertelde dat het klachten regende voor wat betreft de stank-/rookoverlast en dat hij de brandweer gevraagd had om de zaak te blussen. Deze gaf hem te kennen dat dit ondoenlijk was en dat de remedie om dit aan te pakken het uit elkaar halen van deze enorme hoeveelheid broeiend vuil was, ten einde tot de haarden te geraken, dan wel het geheel hermetisch af te dekken opdat zuurstoftoevoer niet meer plaats zou kunnen vinden. De landeigenaar is en was zich dus in juli 2011 al volledig bewust en goed op de hoogte van hetgeen er speelt voor wat betreft de overlast veroorzaakt door de activiteiten op zijn terrein. Triest is het dus om te moeten constateren dat nu meer dan een jaar verder de omvang van deze landfill alleen maar toegenomen is als resultaat van een georganiseerde, bedrijfsmatige exercitie waarbij aldaar op bijna dagelijkse basis tonnen aan vuil worden gedumpt.
De wijken onder de wind worden steeds vaker geplaagd door de penetrante, rottende brandlucht die daarvan het resultaat is. Wederom heb ik dit enkele weken terug bij de Milieudienst aangekaart… ik zou gebeld worden. Er gebeurt niets. In de <I>Amigoe<I> van 16 september 2009 haalde deze dump de voorpagina al, inclusief een foto van het tentje dat was opgezet voor het per truck afrekenen bij de ingang van het terrein, niemand kan beweren hier niets vanaf te weten, er is immers al zoveel over geschreven en ingestuurd. Hetgeen iedereen eens tussen zijn oren moet krijgen is, dat dit ‘niet uit zichzelf weggaat’. Hetgeen er nu gebeurt, is dat door maar te blijven storten er brandstof toegevoegd wordt aan een reeds smeulende hoop vuil, waardoor van tijd tot tijd de omgeving en het vers gestorte vuil in brand staan, hetgeen dus ook in de afgelopen dagen weer is gebeurd. De stank en de rook dreven weer dik door de wijken.
Het is niet alleen puin, maar het zijn ook plasticsoorten en pvc, wat juist bij verbranding op lagere broeitemperaturen wordt omgezet in schadelijke stoffen die ook met de wind meedrijven, evenzo de eternietresten die daar als bouwpuin neergegooid worden, waarvan bekend is dat juist dit de meest gevaarlijke vorm van asbestvervuiling en -verspreiding is die er bestaat, aangezien het hier vezels en stof van dit kankerverwekkende materiaal betreft.
Landeigenaar: Doe iets, je hebt het nu nog zelf in de hand. Autoriteiten: Neem eens een wat meer actieve dan wel proactieve houding aan. De belastingbetalende burgers zijn immers degenen die jullie baan en salaris verzorgen, daar wordt geacht wat tegenover te staan en dat is niet een houding van: Ik hoop dat het overgaat en ik heb nog nooit van die problemen gehoord en ik laat maar niets horen. Het kan niet zo zijn dat als een burger een probleem heeft waarbij de hulp van de daartoe geëigende diensten wordt gevraagd, dat dit een probleem op zich gaat worden. Na nu al meer dan een jaar niets vernomen te hebben als reactie op mijn klacht ondanks herhaling, heb ik wel recht op een dergelijke opmerking.
R. van den Berg, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).