Er gaat geen dag voorbij of de media melden gewelddadige overvallen (atrako’s) op eerzame burgers op straat of in hun woning. Het gaat dan om gewapende jonge burgers die zich aan deze gewelddadigheden schuldig maken. De moord op het Chinese echtpaar onlangs houdt gemoederen nog steeds bezig. De atrako’s nemen toe en de burger vraagt zich af wanneer aan deze wantoestanden een einde komt? Dient de burger zich dan zelf van een vuurwapen te voorzien? Vooral de ouderen in de gemeenschap en de handel hebben te lijden van deze atrako’s. Sommigen zeggen dat cijfermatig bezien de atrako’s afnemen, maar de angst en vrees nemen toe. De overheid, de vakbonden, de handel en de burgerij hebben hier een taak om deze negatieve zaak een halt toe te roepen.
Johan Oldenboom, Curaçao


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).