U, de zwijgende meerderheid, bent in uw eigen belang nu aan zet. Onlangs verscheen het rapport Rosenmöller. Taak van de commissie was om zich op de hoogte te stellen van de oorzaken en ontwikkelingen die geleid hebben tot een situatie waarin de integriteit van publieke functionarissen en het functioneren van belangrijke instituties in opspraak zijn gekomen. Dit is schadelijk voor de betrokkenen, de publieke instituties en de bevolking en voor het eiland.
Op ons eiland is hier nogal wat over te doen. De regering beseft heel goed dat ze verkeerd bezig is, maar voelt zich betrapt. Bovendien heeft men de Nederlandse reactie verkeerd ingeschat. Nederland is over het algemeen heel behoudend en zal niet snel gebruik maken van haar rechten en heeft zelfs moeite om haar verplichtingen na te komen als dit de indruk van kolonialisme zou kunnen wekken. Daar hebben de politici van de Curaçaose coalitiepartijen kennelijk op gerekend. Echter dit keer is men te ver gegaan en heeft men Nederland met de rug tegen de muur gezet omdat nu het Rijk der Nederlanden vanwege het slechte bestuur van de huidige regering aangesproken kan worden op de wettelijk vastgestelde waarborgfunctie.
De handelwijze van de huidige regering heeft alom geleid tot grote twijfels over de integriteit van deze regering zowel op Curaçao als in Nederland. De reacties van de coalitiepartners op het rapport hebben deze mening alleen maar versterkt. De regering probeert een rookgordijn op te werpen over de zaken die in het rapport worden vermeld, door Nederland en de commissie te beschuldigen van inmenging in interne zaken van het eiland en kolonialisme, terwijl men geheel voorbij gaat aan de essentie van het rapport. Wat de coalitiepartijen proberen te doen is een sfeer creëren waarbij Nederland gezien wordt als de gemeenschappelijke vijand die probeert het eiland te re-koloniseren. Niets is minder waar. Nederland zou het liefst zo snel mogelijk van ons af willen, zodat het land niet gezien wordt als een kolonisator die zich mengt in interne aangelegenheden van hun ex-koloniën. Deze valse en laag-bij-de-grondse beschuldigingen zijn een zichzelf respecterende regering niet waardig.
Het gevolg van de reactie van de regering en de coalitiepartijen en zelfs een deel van de oppositiepartijen om het rapport Rosenmöller naast zich neer te leggen, zal zijn dat Nederland gebruik zal maken van artikel 43 om in te grijpen en de democratie te herstellen. Dat is onvermijdelijk en wij hebben het aan onszelf te danken als wij niet eigenhandig kordaat optreden.
De bevolking kan zich verheugen dat het koninkrijk dit keer meer bereidwilligheid toont om in te grijpen en onze democratie te waarborgen als onze eigen gekozen mensen daar niet bereid of niet toe in staat zijn. Want niets doen is niet in het belang van het volk, het eiland en de toekomstige generaties. Door het rapport Rosenmöller en de reactie van Nederland, wordt onze regering aangemaand om maatregelen te nemen. Dit beseffende, proberen zij het volk op te hitsen tegen Nederland en lokalen die sympathiseren met de gedachtegang van Nederland om op deze manier het tij te keren en hun machtspositie veilig te stellen.
Dit is het moment om aan te tonen dat wij op Curaçao gekozen hebben om samen met Nederland en de andere eilanden van het koninkrijk als een autonoom land binnen het koninkrijk verder te gaan en onze steun te betuigen aan de voor het koninkrijk heel pijnlijke situatie, om in ons eigen belang, gebruik te maken van artikel 43. De huidige regering is bezig ons eiland en onze toekomst kapot te maken. Als wij willen dat wij morgen gegarandeerd zijn van een redelijk inkomen, een dak boven ons hoofd en dat  onze kinderen en kleinkinderen met een Nederlands paspoort hier ongestoord kunnen leven, dan is nu het moment aangebroken voor de zwijgende meerderheid om op te staan en het Nederlands initiatief te steunen.
U krijgt geen tweede kans.
Clift Christiaan,
Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).