Partijen Ennia en de CBCS staan al een aantal jaar, zeker de laatste maanden, volop in het nieuws in verband met de juridische strijd die gevoerd wordt over de liquiditeitspositie en solvabiliteit van deze verzekeraar.
Een strijd die gevoerd wordt om het belang van haar polishouders veilig te stellen. Het ontbreekt aan geen detail in de media waar het gevecht om gaat; zorgen dat Ennia overeind blijft staan en aan haar polisverplichtingen nu en in de toekomst kan blijven voldoen. Althans, zo doen de mediaberichten het overkomen…
Wijze mannen en vrouwen buigen zich al jaren over de vraag welke middelen ingezet moeten worden om te waarborgen dat de belangen van de polishouders niet geschaad worden. CBCS heeft de organisatie sinds 2018 in de houdgreep en eigenaar Ansary, als zeer vermogend man via allerlei ingewikkelde bedrijfsconstructies, ziet geen enkel probleem en ‘garandeert’ het vermogen. Spannend wat de rechter hier binnenkort van vindt en over zal vonnissen. Ik wens alle partijen - advocaten, deskundigen en allen die zich inzetten voor Ennia - heel veel wijsheid toe.
Ik breng het volgende nog wel even onder de aandacht. Feit is, en dat wordt door geen van beide partijen betwist, dat sinds Ansary eigenaar is van Ennia, er met de premies van de polishouders riante tot bovenmatige en niet marktconforme salarissen en vergoedingen werden uitgekeerd aan directie, commissarissen en de vele ‘deskundigen’ die Ansary lief zijn. Wie betaalt bepaalt, toch? Kennelijk niet om Ennia in stand te houden - want waarom zou er anders nu zo’n juridische strijd gevoerd worden? - maar vooral om te zorgen dat de portemonnee van deze kompanen goed gevuld blijft door te blijven doen wat de baas zegt. Ach, zult u misschien denken, de salarissen en vergoedingen staan in schril contrast met de recente schadevordering van 1,1 miljard… Hoe dan ook, zonder enige schaamte hebben deze zogenaamd integere en deskundige personen van onbesproken gedrag, zich jarenlang verrijkt over de rug van ons, polishouders, en daarmee wellicht hun eigen pensioen veiliggesteld? Zij die allang hun schaapjes op het droge hebben. Zij die zogenaamd aanzien hebben in de maatschappij en op recepties keurig in het pak doen alsof het allemaal goed zit…
Reeds jaren geleden werd een Ennia-directielid als klokkenluider het leven zuur gemaakt en de deur gewezen omdat niet naar de pijpen van zijn superieuren werd gedanst; lees en concludeer zelf, verwijzend naar het vonnis: https://www.qracao.com/docs/VonnisEnniaSchimmel.pdf
Het toeziend oog van de CBCS heeft weliswaar sinds 2018 ingegrepen, maar niemand van bovengenoemde wijze heren buigt of geeft fouten toe. ‘Tur ta bula pipa’, zeggen we hier. En in plaats van de hand in eigen boezem steken, laten we het lot over aan een rechter die daar straks iets van gaat vinden. Overigens een juridische strijd, gevoerd met torenhoge kosten vooralsnog betaald door ons, de polishouders!
Recent werd een notaris veroordeeld omdat de derdenrekening werd misbruikt. In mijn beleving is een verzekeraar vergelijkbaar met een soort derdenrekening, namelijk de beheerder van een pot met premiegeld, jarenlang opgebracht door duizenden verzekerden die erop vertrouwen dat de mannen met witte boorden daar zorgvuldig mee omgaan. En de CBCS is nu ineens de boosdoener, vindt de verdediging! Hoe kunnen de voormalige directieleden, commissarissen, accountants, eigenaren en overige ‘deskundigen’ rustig slapen met de wetenschap wat ze de polishouders hebben aangedaan? Zij moeten zich diep en diep schamen.
Ben benieuwd naar de uitspraak eind november.
Naam bij redactie bekend, Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).