Ik heb via de lokale media kennisgenomen van het vonnis verband houdende met de zaak van Stichting Johannes Bosco tegen de familie Jungslager. Als ik de strekking van het vonnis goed lees dan betekent di,t precies zoals de lokale kranten hebben bericht, ‘het einde van het Limestone Holiday Resort’.

Ik wil op dit moment niet ingaan op de juridische argumenten die geleid hebben tot deze uitspraak. Meerdere rechters hebben de zaak bekeken en zijn tot een uitspraak gekomen, die men als burger moet respecteren.

Ik kende wijlen Roel Jungslager heel goed, daar wij beiden lid waren van Kiwanis Club Curaçao. Wij zijn verschillende keren bij hem thuis geweest en hebben kunnen zien hoe hij het resort heeft uitgebreid tot wat het nu is. De heer Roel Jungslager is enige jaren geleden overleden en zijn vrouw en kinderen hebben het bedrijf voortgezet. Op bevel van de rechter moet Sylvia Jungslager de opstallen, studio’s en andere gebouwen afbreken om het terrein over te dragen aan de eigenaar, Stichting Johannes Bosco, een stichting met een Rooms Katholieke inslag en die ten doel heeft de mens in het bijzonder en de Curaçaose bevolking in het algemeen, te helpen via de fondsen die zij genereren. Tevens zal zij een enorm groot bedrag moeten betalen aan de Stichting Jonannes Bosco.

Het is geenszins mijn bedoeling goed te praten wat de familie Jungslager heeft gedaan, maar ik vraag mij af of Stichting Johannes Bosco niet in gesprek kan gaan met de familie om tot een oplossing te komen van het geschil. De stichting heeft via de rechter de zaak gewonnen en staat helemaal in zijn recht om uitvoering van het rechterlijk bevel af te dwingen. Ik vraag mij echter af of de mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen volledig uitgesloten is. Dit om te vermijden dat al hetgeen op hun terrein gebouwd is, geheel moet worden afgebroken. Met een beetje fantasie en goede wil moet iets te bedenken zijn.

Vooral als ik de Christelijk inslag van de stichting in overweging neem, weiger ik aan te nemen dat de wil om een formule te bedenken om tot een oplossing te komen, niet bestaat.

De stichting heeft volledig volgens zijn recht een zaak aangespannen tegen de familie Jungslager en is hierbij in het gelijk gesteld. Dat staat vast en niemand die dit kan betwisten! Echter nu de zaak in hun voordeel is uitgevallen, zou het mijns inziens geen slecht idee zijn om, alvorens het afbreken te starten, alle opties uit te putten om dit NIET te hoeven doen. Als een christelijke organisatie die het wel en wee van de ‘mens en onze bevolking behartigt’, zou dit een heel mooi signaal zijn, dat de organisatie hun christelijke kant laat zien welke zeker zeer positief bij onze bevolking zal overkomen. Roel Jungslager zal zeer vredig in zijn graf kunnen blijven rusten. Men zegt: Waar er een wil is, is er een weg.
Het zou goed zijn als de stichting hier maar goed over na zou willen denken.

Anthony Haile,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).