De Staten bestaan uit 21 leden (artikel 40 Staatsregeling van Curaçao). Indien een minister het vertrouwen van de Staten niet langer heeft stelt hij zijn ambt ter beschikking (artikel 29 lid 2 Staatsregeling van Curaçao). Het vertrouwen in een minister kan worden opgezegd door middel van een motie van wantrouwen. Die motie wordt aangenomen als een meerderheid van de leden van de Staten voor de motie stemt.

De kiezers hebben 21 leden van de Staten gekozen. Op dit moment is er een vacante positie, die op korte termijn wordt ingevuld. De coalitie wordt door 10 leden gesteund. Van de overige leden dringen er 9 schriftelijk aan op het vertrek van het kabinet-Rhuggenaath, en heeft 1 lid de brief niet ondertekend. Bij deze stand van zaken is er geen meerderheid voor een motie van wantrouwen.

Het zou overigens getuigen van minachting van de kiezer als het vertrouwen in een minister zou worden gemeten op een moment dat een of meer posities niet zijn vervuld. Een deel van de kiezers zou dan feitelijk buitenspel worden gezet. Vertrouwen dient te worden gemeten als alle plaatsen zijn vervuld, dus als er 21 Statenleden zijn.

Ik breng nog even de situatie van december 2016 in herinnering. Nadat enkele Statenleden tot het kabinet-Koeiman waren toegetreden, bestonden de Staten korte tijd uit maar 14 leden. Daar wilden 8 leden (op dat moment de meerderheid) gebruik van maken om de vraag aan de orde te stellen of het kabinet nog wel het vertrouwen van de meerderheid had. De bedoeling was duidelijk: het vertrouwen willen meten in de korte tijd dat niet alle plaatsen in de Staten waren vervuld. Een handelwijze die allesbehalve van (staatsrechtelijk) fatsoen getuigt.

Karel Frielink (jurist), Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).