Hooggeachte mevrouw S. Camelia-Römer. Eerder stuurde de Maatschap Urologie een ‘brandbrief’, maar er kwam nooit een reactie. Daarom schrijf ik u nu via de krant. In de media lezen wij uw conclusie dat de invoering van de basisverzekering (bvz) in 2013 niet tot de verwachte daling van de zorgkosten heeft geleid. Er komt nu een taakstelling voor de SVB om 70 miljoen per jaar te besparen.
Er staat niet bij hoe dat moet. En wat zullen de consequenties voor de (kwaliteit/kwantiteit) van de zorg zijn? Voor de zorgverleners wilt u het DBC-systeem (Diagnose-Behandel-Combinatie) invoeren, een productieplafond en zorgcontracten. Onze vraag is, wat en wie maken dat u denkt dat dit wel tot besparingen zal leiden?
Twintig jaar geleden werkte ik nog als uroloog in Nederland en urologie was speerpuntspecialisme bij de ontwikkeling en invoering van de DBC’s. Het heeft mij heel veel tijd en energie gekost indertijd. En weet u wat de conclusies zijn in Nederland na 20 jaar? Dat het 1. de zorg beslist niet goedkoper gemaakt heeft, en 2. er oneindig veel meer mensen in de ziekenhuizen werken die bezig zijn met invoeren, controleren en bewaken van alle regeltjes. Dit zijn mensen die nooit voor een patiënt zorgen, maar gemiddeld wel tweemaal zo veel verdienen als de verpleegkundigen. Waar denkt u deze mensen te vinden? Hoe wilt u deze mensen betalen, gezien de reeds bestaande tekorten?
U wilt de medische uitzendingen terugdringen door inzending van buitenlandse geneeskundigen. Dat doen wij al jaren! Voor de gecompliceerde kinder-urologische operaties komt dr. Klijn uit het UMC-Utrecht. Toch zijn onze uitzendingen de laatste jaren explosief gestegen doordat er niets meer is geïnvesteerd in instrumenten en equipment. Diezelfde ‘buitenlandse geneeskundigen’ hebben die ook nodig! Bijvoorbeeld een Holmium Laser om stenen te breken. Of wordt er voor buitenlandse urologen wel gekocht, maar voor lokale urologen niet?
Ik wil u uitnodigen om op een woensdag onze ofisina aan de Santa Rosaweg te bezoeken. Een woensdag, omdat dan zowel collega Isa, uroloog, als ondergetekende poli draait, ondersteund door één urologieverpleegkundige en drie secretaresses. Er zijn dan geen zitplaatsen meer!
Denkt u, dat wij al niet heel lang doordrongen zijn van de wenselijkheid om de zorgvraag terug te dringen? Weet u dat wij al van alles geprobeerd hebben? Weet u, dat de zorgvraag er gewoon is? In Nederland is er één uroloog per 40.000 inwoners. Op Curaçao hebben wij er drie op 160.000 inwoners. Terwijl wij hier meer 60+-bewoners hebben.
Hoe wilt u de zorgvraag terugdringen? Of bedoelt u zorg onthouden? Nogmaals mijn vraag: wat en wie maken dat u verwacht dat al deze vernieuwingen nu wel, anders dan de invoering van de bvz, tot besparingen zullen leiden? In afwachting van uw antwoord.

Wissem A. Isa, uroloog, PhD; en Jurjen J. Bade, uroloog, PhD; Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).