Het is welhaast ongelofelijk. Hier hebben wij anno 2010 een tot minister van Onderwijs gedoodverfde figuur die zonder de minste scrupules de meest wanstaltige racistische taal staat uit te kramen. Terwijl Rosalia duidelijk een onderscheid wil maken tussen de Afro-Curaçaose cultuur en de naar zijn zeggen andere minderheidsculturen in onze samenleving, pretendeert hij, geheel tegenstrijdig, het separatisme in de samenleving een halt toe te willen roepen. Maar ook ontstellend is zijn verwijt dat Curaçaoënaars die in Nederland hebben gestudeerd ons volk in duisternis houden en multiculturele ideeën verkondigen waardoor zij blijk geven tegen de Afro-Curaçaose cultuur zijn. Een dergelijk vertoon van bekrompenheid en minderwaardigheidscomplexen komt zelfs in het Caribisch gebied maar zelden voor. Laten we duidelijk zijn, er is op het eiland geen hond die zich verzet tegen de Afro-cultuur noch bestaan er personen die deze cultuur trachten te onderdrukken. Dit waanbeeld komt enkel voort uit een gefrustreerd brein dat nog steeds niet in staat is gebleken het koloniaal verleden te verwerken. Op die onzin dat de koloniale repressie nog steeds voortduurt ga ik niet eens in zolang hij niet kan duidelijk maken wat die repressie nu feitelijk inhoudt. Op die herhaaldelijk door mij gestelde vraag heb ik nog nooit een helder antwoord gekregen.
Meneer Rosalia is een vervent racist omdat ook het tegenover elkaar plaatsen van culturen als een vorm van racisme wordt beschouwd. Het bestaan van minderheidsculturen op dit eiland is voor hem uitsluitend acceptabel indien zij zich onderwerpen aan de Afro-Curaçaose cultuur louter omdat hij de mening is toegedaan dat deze laatste cultuur als de overheersende cultuur moet worden beschouwd. Een multiculturele opstelling wordt helemaal niet geduld. Maar let’s face it, meneer Rosalia kan op zijn hoofd gaan staan, de ontwikkeling naar een multiculturele samenleving kan hij, noch een ander tegenhouden. En die invloed komt heus niet uitsluitend van Curaçaoënaars in Nederland, verreweg de grootste invloed wordt veroorzaakt door de globalisering en de invloeden van de buitenlandse media, het internet, speelfilms en muziek; allemaal zaken die onze mensen zelf willen. Maar zeer weinig jongeren lopen rond met in hun ipod opgeslagen folkloristische muziek. Vraag echter aan welke teenager dan ook welke muziek zij hebben gedownload en er vallen namen van Amerikaanse R&B artiesten zoals Aatilay, Usher, Beyoncé en Alicia Keys. Ook onze cultuur is zoals in de rest van de wereld aan het ver-internationaliseren en als de heer Rosalia die verderfelijke en cultuuraantastende invloed een halt wil toeroepen dan moet hij het internet verbieden, de kabel-tv en het vertoon van buitenlandse speelfilms, alsmede buitenlandse tijdschriften en boeken uitbannen.
Wij worden dan het Noord-Korea in het Caribische gebied. Het valt zeer te betreuren dat juist de toekomstige eindverantwoordelijke persoon voor vorming en educatie dermate benepen, racistische en discriminatoire standpunten inneemt. Dat belooft voor ons onderwijs niet veel goeds.
George Lichtveld, Curaçao

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).