In het Antilliaans Dagblad van 7 juli 2018 staat aflevering 92 van de memoires van Tatais (Lodewijk Daniel Gerharts) getiteld Papa Julian.
Op 27 juni kreeg ik van Boi Antoin, de redacteur van de memoires, een mail met de tekst die u in uw dagblad heeft gepubliceerd. De mail van Boi bevatte uitsluitend de tekst, zonder verdere vraag of commentaar. Omdat het verhaal belangrijke onjuistheden bevatte, heb ik Boi daar diezelfde dag schriftelijk op gewezen. Ik ging ervan uit dat hij als redacteur van de memoires mijn signaleringen serieus zou nemen, maar tot mijn niet geringe verbazing is de tekst ongewijzigd in uw krant geplaatst. Ik zou dit verder zonder commentaar voor kennisgeving hebben aangenomen ware het niet dat door het plaatsen van de coverfoto van mijn boek en suggestief onderschrift de integriteit van mijn onderzoek impliciet ter discussie wordt gesteld.
Vandaar bij deze het commentaar dat ik eerder aan Boi Antoin deed toekomen.
1. LD woonde niet op Bonaire ten tijde van het overlijden van Julian Antonio Abraham. Gerharts is na zijn huwelijk op 19 juli 1930 door de KNSM naar Panama gestuurd en later naar Ecuador. Zijn schoonvader Julio Herrera is op 21 juni 1931 overleden. Na zijn overlijden nam LD zijn zaak over en kwam op Bonaire wonen. Julian Antonio Abraham (bijnaam Papa Julian) is overleden op 1 mei 1931. Gerharts woonde toen nog niet op Bonaire, sterker nog, naar eigen zeggen is hij alleen in 1927 (toen hij zijn vrouw leerde kennen) en in 1930 (het jaar van zijn huwelijk) op Bonaire geweest.
2. LD schrijft dat hij over de begrafenis van Papa Julian contact heeft gehad met gezaghebber Piet van Leeuwen. Nu wil het feit dat deze gezaghebber in functie was van oktober 1939 tot oktober 1943, terwijl Papa Julian overleed op 1 mei 1931. Het verhaal van LD kan dus nooit betrekking hebben gehad op de Julian Antonio Abraham uit mijn boek.
3. Ik heb indertijd bij mijn onderzoek met Hugo Gerharts gesproken over deze discrepantie in de memoires van zijn vader. Hugo was daar niet verbaasd over, zijn vader was ten tijde van het schrijven van het tweede deel van zijn memoires al behoorlijk vergeetachtig en is enkele maanden na voltooiing ervan overleden.
De suggestie die in het artikel en de opmaak ervan wordt gewekt dat de Papa Julian uit het artikel en de Julian Antonio Abraham in mijn boek dezelfde zijn is dus onjuist.
Het is daarnaast een belediging van de jonggehuwden Julio Abraham en zijn vrouw Caridad Craane, die zoals de gezingskaart uit het Bevolkingsregister aantoont, inwoonden bij de overleden Papa Julian in zijn woning aan de Curaçaostraat # 5. Het is ondenkbaar dat dit jonge echtpaar hun (schoon-)vader op kosten van anderen zou laten begraven.

Trix van Bennekom, Bonaire

Naschrift redactie: Boi Antoin laat de redactie van deze krant weten aan Trix van Bennekom te hebben uitgelegd dat iemand op verzoek de memoires eenvoudigweg letterlijk heeft getypt. Boi is van mening dat hij niet gerechtigd is om iets wat LD zelf heeft opgeschreven zomaar aan te passen. Hetgeen wordt gepubliceerd is wat LD heeft opgeschreven. De vraag is: wie heeft er gelijk?


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).