Voor de viering van het 33-jarig bestaan van de stichting Korporashon pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko) was Peter Eigen, de oprichter van Transparency International (TI) uitgenodigd.
Wikipedia schrijft over de organisatie: ,,Transparency International is een internationale organisatie die corruptie in kaart brengt, hierbij ook politieke corruptie.

Curaçao heeft in 2012 deelgenomen aan een country assessment van TI.” TI bericht in 2013 op haar website het volgende over de country assessment: ,,Studie Transparency International over Curaçao belicht zwakheden in publieke sector, politieke partijen en media. Alle maatschappelijk sectoren moeten transparantieniveau verhogen om vertrouwen van mensen in instituties en publieke gezagsdragers te versterken.”

Het rapport vervolgd: ,,Met betrekking tot transparantie waar veel informatie die bij wet publiek gemaakt moet worden, zoals verslagen van implementaties, personele beslissingen en andere administratieve besluiten, worden deze niet consistent of systematisch bekend gemaakt.”
Onder transparantie wordt verstaan: Transparantie duidt in de context van politiek en bestuurszaken op openheid binnen een bestuurlijk of juridisch orgaan, zoals een overheid of een internationale instelling (bron: Wikipedia).

Transparantie is een vereiste van de moderne democratie en rechtsstaat. Ambtenaren en politici kunnen hiermee verantwoordelijk gehouden worden en het verbeterd besluitvormingsprocessen.
Open data draagt bij aan het vergroten van de transparantie. Ministeries en aanverwante overheidsorganisaties verzamelen of produceren en archiveren data en informatie. Data zoals notulen van vergaderingen, verkiezingsuitslagen, financiële uitgaven en inkomsten, data over aanbestedingen en data van inkopen.

Onder open data verstaan we vrij te gebruiken data van vooral (semi-)overheden. Deze data moet gemakkelijk te vinden of opvraagbaar zijn en moet ook vrij te gebruiken, hergebruiken en te distribueren zijn.

Open data draagt bij aan maatschappelijke innovatie. In diverse landen helpt open data ouders bij het maken van een schoolkeuze voor hun kind. Als de prestatie van de leerlingen van de school achter blijven bij andere scholen gebruiken ouders die informatie om een gesprek aan te gaan met de schoolleiding over de prestaties van de school.

In diverse studies is verder bewezen dat open data economische voordelen kan brengen. Als de overheid die data vrijgeeft kunnen startups en multinationals met alles daartussenin– extra economische waarde creëren.

Vaak krijgen wij de vraag wat wij dan met al die data gaan doen. Helaas weten we dat vaak vooraf ook nog niet. Maar door de ‘wisdom of the crowd’ te gebruiken ontstaan er toepassingen waar behoefte aan is, maar die we nooit van tevoren niet hadden kunnen bedenken.

Een goed voorbeeld van open data en transparantie is de website Openspending.nl, op deze site kan men de huishoudboekjes van lokale Nederlandse overheden met elkaar vergelijken. Deze toepassing is gebouwd door de Open State Foundation.

Naast het uitvoeren van de aanbevelingen van het TI-rapport van 2013 en door het ontsluiten van open data kan onze lokale overheid de samenleving beter informeren, wellicht innovatie stimuleren, samenwerking bevorderen, en meer inzicht geven in de besluitvormingsprocessen van de diverse ministeries met als gevolg een transparantere, effectievere en efficiëntere overheid.

Ronald Lieuw-Sjong,
Next Step Consulting nv
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).