In afgelopen dagen heeft de beheerder van het project HNO, Sona, een advertentie geplaatst onder titel: ‘De ware toedracht van het nieuwe ziekenhuis’. Naar aanleiding van de behandeling van het project HNO tijdens de openbare Statenvergadering van vrijdag 11 mei vraagt de minister van GMN naar hulp om een netwerk te doorbreken van malafide personen. Het zou volgens haar een groepje mensen betreffen die de koppen bij elkaar steken, om de handel en wandel rond het project HNO bij het oude te laten.
Een vraag die bij mij rijst is: welke voorwaarden hebben het parlement en voorgaande ministers zelf getroffen om mogelijke malafide praktijken aan te pakken? Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld werkgevers in Nederland verplicht om een ‘klokkenluidersregeling’ te hebben binnen hun organisaties. Werkgevers met 50 werknemers moeten een interne meldregeling ofwel klokkenluidersregeling hebben. Onze eigen volksvertegenwoordiging heeft echter tot de dag van vandaag geen wet aangenomen die hierover gaat. En nu doet de situatie zich voor, dat een minister om hulp vraagt. Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Binnen het project HNO is géén verplichting opgelegd van diezelfde overheid om een klokkenluidersregeling op te stellen en te implementeren. In de Nederlandse klokkenluidersregeling moet zijn opgenomen op welke manier met de interne melding wordt omgegaan, wanneer er sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan), bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden, dat er vertrouwelijk met de melding omgegaan wordt en dat de werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen hem of haar bij te staan. De werknemers moeten van de regeling op de hoogte zijn. Daarbij moet de werkgever hen ook informeren over de omstandigheden waaronder zij extern een melding kunnen doen, en over de rechtsbescherming bij een melding. Het bevorderen van een organisatiecultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen, is de verantwoordelijkheid van de werkgever. En het is ook de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever, dus in het geval van HNO, de overheid. Het getuigt van goed opdrachtgeverschap en tevens van goed werkgeverschap om maatregelen te treffen die de kans op incidenten verkleinen en risico’s verminderen, dat blijkt wel weer eens. Hopelijk zien onze parlementariërs deze keer wel de noodzaak om toch nog een klokkenluidersregeling te introduceren voor Curaçao.
Sharnon Isenia,
Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).