Zijn wij vóór of tegen de ontwikkeling van het verbouwen van groenten en het telen van fruit op eigen bodem?

De politieke partij PIN, Partido Inovashon Nashonal, wil innovatieve ideeën toepassen bij de verdere ontwikkeling van ons land Curaçao, met name op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij.

Om dit doel te kunnen bereiken, heeft de vertegenwoordigster van de PIN in het kabinet-Rhuggenaath, mw Suzy Camelia-Römer, die verantwoordelijk is voor het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, reeds diverse contacten gelegd en vergaderingen bijgewoond in het buitenland om informatie hierover in te winnen. De plotselinge sluiting van de grenzen tussen Venezuela en Curaçao, waarbij de levering van onder meer groenten en fruit - een noodzakelijke voorziening van onze markt - werd gestaakt, heeft ons des te meer doen beseffen dat wij zelfvoorzienend dienen te worden en daarmee minder afhankelijk te zijn van levering uit het buitenland van deze belangrijke levensbehoeften. Onze regering, en met name onze minister Suzy Camelia-Römer dient derhalve gezien deze afhankelijkheid en de recente gebeurtenissen in ons buurland, prioriteit te geven aan de verwezenlijking van haar plannen met betrekking tot het verbouwen van groenten en het telen van fruit op eigen bodem.

Dit is nu precies de reden dat zij de uitnodiging van de regering van Israel heeft aanvaard om een congres bij te wonen van experts op dit gebied, en twee van haar beleidsmedewerkers af te vaardigen om dit congres bij te wonen. Belangrijk gegeven voor haar beslissing is dat het land Israël hetzelfde klimaat en dezelfde bodemgesteldheid heeft als die van ons op Curaçao en wij derhalve veel kunnen leren van hun ervaringen.

De kritiek van enkele burgers in onze gemeenschap, dat de beslissing van minister Suzy Camelia-Römer om twee van haar beleidsmedewerkers naar bovengenoemd congres af te vaardigen geldverspilling is, is onbegrijpelijk en ongefundeerd.
Mijn vraag aan deze critici is dan ook, ben je pró of contra, dat we in de toekomst producten van eigen bodem kunnen nuttigen en daarmee zelfvoorzienend zijn? Opbouwende kritiek is altijd van harte welkom, doch afbrekende ongefundeerde kritiek nooit of te nimmer!

Helga Mensing,

Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).