Schotte die het woord integriteit in zijn mond durft te nemen, vertegenwoordigers van de politieke partij Pueblo Soberano die aan dictator Maduro, of all people, een brief sturen waarin geklaagd wordt over machtsmisbruik door Nederland, ik kan mij soms zo rot schamen voor bepaalde politici van ons land. Hoe kunnen wij in hemelsnaam ons land opbouwen met dit soort benepen volksvertegenwoordigers. Gewoon schokkend om te lezen dat de politieke partij Pueblo Soberano het nodig heeft geacht om uitgerekend bij de persoon die zich in Zuid-Amerika het meest schuldig maakt aan machtsmisbruik te gaan klagen over machtsmisbruik gepleegd door Nederland en de EU, een meer toepasselijker voorbeeld van bij de duivel te biecht gaan bestaat er gewoon niet. Hoe ontstellend belachelijk en gestoord is dit wel. PS zet Curaçao voor schut voor de rest van de wereld nu de aanklacht over Nederland en de EU welke zij bij Maduro neerleggen, exact hetgeen is dat de hele wereld deze narco-dictator verwijt, namelijk pure machtsmisbruik. Maar afgezien van deze onbegrijpelijke inconsistentie in denken vraag ik mij ook af waarom deze partij nooit bij Maduro haar beklag heeft gedaan over zijn machtsmisbruik nadat hij alle staatsmacht naar zich toe heeft getrokken om daarna, zoals elke dictator dat doet, zich over te geven aan voor burgers rampzalige grillen. Pueblo Soberano pretendeert op te komen voor het gewone volk, hoe komt het dat zij nooit zijn opgekomen voor de verschrikkelijke sociale wantoestanden waarin Maduro zijn volk heeft gestort, een volk dat het eens goed had, maar dat nu in hongersnood verkeert. De media melden dat vanaf zonsopgang hongerige burgers zelfs vuilnisbakken doorzoeken naar iets eetbaars. Er is geen geld en geen eten, in vele gezinnen wordt maar eenmaal per dag gegeten, de gemiddelde Venezolaan is vorig jaar tien kilo afgevallen. Zieke burgers sterven vanwege het gebrek aan medicijnen. Dit is allemaal het gevolg van de volstrekt mislukte Bolivariaanse revolutie omdat de Venezolaanse top het geen zier kan schelen wat er met het volk gebeurd zolang zij zelf maar kunnen baden in de weelde die de narco-dollars hun opleveren. Daar horen wij PS niet over schrijven, maar wel zeuren over sancties die overigens terecht worden genomen tegen dit misdadige regime. Ik mag PS adviseren om het lijdende Venezolaanse volk te vragen wat zij van hun steunbetuiging aan Maduro denken, vraag het hongerige en verwaarloosde Venezolaanse volk wat zij van de EU-sancties vinden als pressiemiddel om van dit afschuwelijke Maduro-regime af te komen. Maar dat gebeurt niet, want er moet coûte que coûte tegen Nederland geschopt worden, ook als dat betekent dat geslijmd moet worden met een harteloze dictator die zijn eigen volk terroriseert. De haatdragendheid van PS tegen Nederland gaat blijkbaar zelfs zo ver dat met totale veronachtzaming van het belang van het Venezolaanse volk, in ieder geval afgerekend moet worden met Nederland. Dit terwijl het Koninkrijksverband ons toch veel heil heeft gebracht, in tegenstelling tot het Maduro-regime dat het Venezolaanse volk alleen maar in grote ellende heeft gestort. God behoede ons voor onafhankelijkheid, vooral voor een onafhankelijke staat onder PS-regime, immers het feit dat een politieke partij blijk geeft zo weinig begrip te tonen voor het leed van een naburig en bevriend volk zegt veel over hun eigen humanitaire geaardheid en volksgezindheid, daar zouden wij dus niet veel goeds van kunnen verwachten.

George Lichtveld,

Curaçao

ADBrief 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).