GZE doet zijn beklag over gebrek aan medewerking van Isla en vraagt om bemiddeling van de regering. GZE voegt als reden aan dat de regering daartoe gehouden zou zijn, omdat na 01-01-2020 GZE de exploitatie van de Isla-raffinaderij ‘zou overnemen’. Hoezo ‘zou overnemen’? De modernisering van de Isla heeft GZE zelf afgeblazen met het Addendum waarin GZE de voorkeur uitsprak voor een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai - welk voornemen van GZE inmiddels (naar verluidt in het nieuws) alweer is vervangen door een nieuw voornemen van een pretpark op het Isla-terrein? GZE heeft een jaar lang lopen drammen over dat Addendum en wil nu terug naar ‘AF’? GZE wants to eat its cake and have it too.
De regering is niet bevoegd om zich te mengen in een dispuut tussen twee businesspartners en is zeker niet bevoegd in te grijpen in de bedrijfsvoering en in de besluitvormingsprocessen binnen een privaatrechtelijke rechtspersoon (Isla/PdVSA). Isla is volledig bevoegd om binnen het eigen bedrijf te handelen en te besluiten zoals het Isla goeddunkt. De enige bevoegdheid van de regering is gelegen in de concessievoorwaarden die de regering heeft opgelegd aan PdVSA bij het verlenen van het exploitatierecht. In die concessievoorwaarden staat nergens vermeld dat de regering zich het recht heeft voorbehouden om in te grijpen in de besluitvormingsprocessen en/of in de bedrijfsvoering van Isla, ánders dan met wettelijke bevoegdheid ter zake van de handhaving van de milieunormen. Alleen in dat geval is de overheid bevoegd tot ingrijpen.
GZE moet zijn eigen boontjes doppen in hun (al dan niet schriftelijk vastgelegde) samenwerkingsverband met Isla. De regering is niet eens op de hoogte van de details van die rechtsbetrekking tussen Isla en GZE en de redenen van de eventuele weigering van Isla. Ze zullen er bij Isla wel goede redenen voor hebben.
Precedentwerking:
Stel je voor dat ik een dispuut heb met een installatiebedrijf op het eiland om voor mij een rolgordijn te installeren. Dat het bedrijf mij gemeld heeft dat zij in samenwerking met de leverancier uit het buitenland dat rolluik zullen installeren. En dat er vervolgens geschil ontstaat tussen de installateur op Curaçao en zijn leverancier in het buitenland en dat ik dan de bemiddeling van de regering ga inroepen om zich ermee te bemoeien (te gek voor woorden).
Maar hetzelfde wat jegens mij geldt, geldt onverkort ook jegens GZE. Als de regering eraan meewerkt om GZE in de watten te leggen en de hete kastanjes voor GZE uit het vuur te halen, met nota bene bevoegdheidsoverschrijding van de regering, zal dat precedentwerking hebben en dan kunnen morgen alle partijen die in het bedrijfsleven met elkaar overhoop liggen in hun private rechtsbetrekkingen, de bemiddeling van de regering gaan inroepen.
Die ‘schone’ belofte van GZE dat iedereen bij Isla zijn baan behoudt is weer zo’n loze belofte, waarmee GZE insinueert dat de werknemers bij Isla hun baan zouden verliezen, als de regering niet ingrijpt. Juist bij de bedrijfsvoering door PdVSA bij Isla behouden de werknemers hun baan, want GZE weet zelf van toeten noch blazen over raffinageprocessen. GZE is een oil trader en dus een ignoramus op het gebied van raffinaderijen.
Marguérite Nahar, Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).