Voor mij is de essentie van onderwijs het verheffingsideaal (de mogelijkheid voor eenieder om zich door middel van het onderwijs te ontwikkelen en economisch vooruit te gaan) dus zelfs een jongen uit de armste buurt van Curaçao kan nog een dokter of een advocaat worden. Iedereen weet dat een moderne, functionerende gemeenschap een efficiënt onderwijsbestel moet hebben. Een hoog percentage drop-outs/push-outs en slechte aansluiting op de vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt kunnen niet toegestaan worden. Dit kost op lange termijn heel veel meer geld aan onder andere onderstand en een grotere gevangenis. Zeker onder de huidige financiële situatie is het bijna 12.00 uur voor het verheffingsideaal van Curaçao, dat heel belangrijk is voor onze verdere ontwikkeling van Curaçao. Daarom is de tijd meer dan aangebroken voor een reorganisatie van het onderwijs om het geërfde verheffingsideaal van dr. Da Costa Gomez te waarborgen. Meedoen aan de Pisa (Programme for International Student Assessment, red.) van de OECD, technische school moet zo snel mogelijk terugkomen, verlengde schooltijd (tot vijf uur) moet zeker in de arme wijken gefaseerd geïntroduceerd worden om de opvoeding te ondersteunen. Inspectie van Onderwijs Curaçao moet uitgebreid, versterkt en volledig verzelfstandigd worden, net zoals de Inspectie Gezondheidzorg met de bevoegdheid scholen te sluiten om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen.
De visie is heel duidelijk: dat elke schakel in het onderwijs belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind en ze moeten aan elkaar gerelateerd zijn. De zwakste schakel bepaalt de sterkte van heel ons onderwijssysteem. Daarom moeten we aandacht besteden aan een holistische aanpak van de leerling, met medewerking van de docent en ouders, gefocust op onderwijs van kwalitatief hoog niveau. Zeker de ouders van de zorgwijken die een steeds moeilijker taak hebben om het dagelijks brood voor zonsondergang op tafel te brengen, kunnen de technologische en educatieve ontwikkelingen niet bijhouden. Er is een cumulatie van problemen op de verschillende levensgebieden in arme buurten. Te denken valt aan schulden, werkloosheid, middelenafhankelijkheid, of verslaving, agressie tegen kinderen en een mindere opvoeding van de kinderen. Door dit laatste stel ik samen met een efficiënt onderwijssysteem gebaseerd op een verheffingsideaal een intensieve vorming voor ouders van de kinderen van -0 tot 4 jaar daarom een megaproject voor. Het is bekend dat de beginjaren van cruciaal belang zijn voor een verdere positieve ontwikkeling van de persoon. Via deze vorming van ouders zullen onze kinderen in deze periode zich sociaal, creatief, intellectueel, karakteristiek, taal en motorisch beter moeten ontwikkelen.
Waar halen we het geld vandaan? Belasting; room tax; efficiënter maken onderwijs door gebruik ICT(I paps); betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt; overheidssteun naar draagkracht.

Edward Melfor,
Curaçao

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).