De regering van Curaçao heeft iemand uit de Verenigde Staten (VS) de toegang tot Curaçao geweigerd om elk risico op ebola te voorkomen. 


Het gaat om een persoon met de Nederlandse nationaliteit die in de VS wordt gemonitord op een mogelijke ebola-infectie. ,,We willen geen enkel risico nemen in het belang van de volksgezondheid”, zei premier Ivar Asjes desgevraagd na een ingelaste vergadering van de Raad van Ministers. Hij benadrukte dat er geen enkele reden is voor paniek: ,,De persoon heeft geen ebola. Er is alleen sprake van monitoring.” De minister-president wilde verder niet ingaan op de redenen voor de weigering.
De Raad van Ministers kwam gistermiddag speciaal bijeen voor een briefing van directeur Lesley Fer van de Directie Risicobeheersing en Rampenbestrijding en epidemioloog Izzy Gerstenbluth over dit specifieke geval. Directe aanleiding hiervoor was dat de betreffende persoon had aangegeven naar Curaçao te willen afreizen. Na het horen van de medische, technische en juridische argumenten werd in een intern beraad door de ministers besloten om hem of haar ‘vooralsnog’ geen toegang te verlenen tot het grondgebied van Curaçao. De ministerraad heeft Gerstenbluth gevraagd in overleg met het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Amerikaanse autoriteiten de beslissing aan de betrokken persoon mede te delen.

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.