Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kiezers mogen in het stemhok een foto maken van hun keuze, een zogeheten stemfie. Er is geen enkel wettelijk verbod op het maken van een stemfie, een van de stemkeuze van de kiezer.
Dat stelt de pressiegroep Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO), van de advocaten Anthony Eustatius, Chester Peterson en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran in een verklaring die in de Papiamentstalige ochtendkranten Èxtra, Ultimo Noticia en Vigilante is gepubliceerd.
De verklaring van de pressiegroep is naar eigen zeggen in reactie op een waarschuwing van het Openbaar Ministerie (OM) vorige week. Het OM verklaarde daarbij dat het verboden is om tijdens het stemmen foto’s te maken.
KFO verwijst naar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om te illustreren dat stemfies zijn toegestaan. Op 29 januari 2014 verklaarde minister Plasterk al dat burgers elkaar niet kunnen verhinderen om een foto te maken in het stemhok en de foto te verspreiden, aldus KFO. De verklaring van de bewindsman volgde nadat hij juridisch advies had ingewonnen over het nemen van een stemfie, zo schrijft de pressiegroep.
In de Nederlandse en de Curaçaose wet zijn er geen bepalingen opgenomen over het gebruik van een mobiele telefoon in het stemhok. Minister Plasterk heeft volgens de pressiegroep publiekelijk en ook via Twitter verklaard, dat hij niemand opdraagt om foto’s in het stemhok te maken, maar dat het maken van een stemfie is toegestaan.
Tijdens een rechtszaak heeft de Nederlandse overheid zelfs naar voren gebracht dat stemfies zelfs voordelen met zich brengen. De burger die aan anderen laat zien wat hij of zij heeft gestemd, kan daarmee anderen stimuleren om ook te gaan stemmen, aldus de pressiegroep. Bij het stemmen is het recht op vrije meningsuiting ook van toepassing op kiezers, aldus KFO. Burgers zijn op grond van dit recht vrij om te bepalen hoe zij gebruikmaken van hun stemrecht en ook hoe zij daar uitdrukking aan geven.
De pressiegroep stelt een boodschap te hebben voor iedereen die op grond van politieke motieven de landskinderen wil afschrikken met het idee dat het maken van een foto in een stemhok verboden is. ,,In dit verband hebben wij slechts één boodschap à la Rutte: Pleurop.”
Voorzitter Randolph ‘Pacheco’ Römer van het Hoofdstembureau bevestigde tegenover deze krant dat er geen wettelijk verbod is op het nemen van stemfies. ,,Er is vorige week wat verwarring ontstaan na een interview van Charles do Rego, lid van het Hoofdstembureau, in de Amigoe. Daarbij is er gesproken over het nemen van foto’s in het stemlokaal, dat mag niet met het oog op de privacy van mensen in de locatie. Maar mensen zijn vrij om te handelen wanneer zij eenmaal in het stemhok staan. Dan kunnen zij zelf bepalen of zij wel of niet stemmen, en wel of niet een foto van zichzelf nemen met de stem die zij hebben uitgebracht.” Römer verwees naar een idee van regeringspartij PAIS om het maken van stemfies te verbieden. Maar er is daar geen wetsvoorstel over ingediend, aldus Römer.


Laatste nieuws