Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vier politieke partijen die onlangs een kort geding tegen het Land Curaçao hebben aangespannen, willen dat zij alsnog aan de verkiezingen kunnen meedoen.
Dat heeft raadsman Quincy Girigorie, die de vier eisende partijen vertegenwoordigt, tegenover deze krant verklaard. ,,De eisers zijn van mening dat de steunverkiezingen niet volgens de daarvoor geldende wettelijke regels zijn verlopen. Op grond daarvan achten zij de uitslag van de steunverkiezingen ongeldig. Bij de steunverkiezingen is het de eisers niet gelukt om het vereiste aantal van 870 stemmen te halen”, aldus Girigorie.
De vier eisende partijen zijn Forsa Elevá (FE) van Richard Hooi, Partido Koperativista i Patriótiko (PKP) van Robert de Jezus, Partido Reskate Integral Kòrsou (Prik) van Milangelo Isidora en Frente Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL) van Anthony Godett. Deze vier partijen hebben bij de steunverkiezingen van 20 en 21 augustus niet de vereiste 870 stemmen gehaald om aan de Statenverkiezingen van 30 september aanstaande mee te kunnen doen. Raadsman Girigorie verklaarde eerder tegenover deze krant dat het de partijen meer te doen is om het feit dat de verkiezingen naar het oordeel van zijn cliënten niet democratisch zijn verlopen. Ook zijn de regels, zoals die in de wet zijn vastgelegd, volgens de eisers niet gevolgd.
Bij de steunverkiezingen waren er slechts zes stemlocaties beschikbaar, inclusief een stemlocatie bij gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). De partijen zijn van mening dat de stemlocatie voor iedereen binnen een redelijke afstand moet liggen, net zoals dat bij de gewone verkiezingen ook het geval is; dat zijn 106 stemlocaties. Door het beperkte aantal steunlocaties en de afstanden die burgers moesten afleggen om naar zo’n locatie te komen, zijn de mensen verhinderd om hun steun aan de partij van hun keuze te kunnen geven.
Het beperkte aantal stemlocaties leidde tot lange rijen. Door de files zagen mensen ervan af om hun steun uit te brengen. Doordat er voor het publiek maar vijf stemlocaties beschikbaar waren, waren er bij de afzonderlijke stemlocaties heel veel mensen per uur die hun steun wilden betuigen aan de partij van hun keuze. Het steunbiljet werd in een kartonnen doos gedeponeerd, terwijl dat volgens de wet in een stembus met een bepaalde afmeting moet worden achtergelaten.
Door deze omstandigheden was het voor burgers lastig om gebruik te kunnen maken van hun democratisch recht om in vrijheid te stemmen, vinden de vier partijen.


Laatste nieuws