Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politieke partij PAIS wil de elektriciteitstarieven beter afstemmen op gebruikers van elektriciteit en producenten van duurzame energie.
Zoals deze krant eerder berichtte, heeft de partij in haar verkiezingsprogramma verregaande plannen gepresenteerd om het opwekken van duurzame energie ‘eerlijker’ en ‘efficiënter’ te maken.
Zo streeft PAIS naar een tariefstructuur voor alle klanten die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, ongeacht of ze wel of niet hun eigen elektriciteit opwekken. Dit kan bijvoorbeeld met een vast aansluittarief, gebaseerd op de vaste lasten van Aqualectra voor het beschikbaar hebben van voldoende vermogen; of een variabel tarief gebaseerd op de variabele kosten van Aqualectra; of een variabel tarief voor de teruggeleverde energie dat is gebaseerd op de niet-gemaakte variabele kosten van Aqualectra aan het net.
Het partijprogramma roept voorts op tot een ‘totaalpakket aan stimuleringsmaatregelen’ om de productie van het nutsbedrijf zo vlak mogelijk te houden. Door het verschil tussen piek- en dalmomenten in de vraag en het aanbod van duurzame energie goed af te stemmen op de productie van Aqualectra zelf, grijs en groen. Volgens de partij leiden deze plannen tot de laagst mogelijke kosten voor elektriciteit en water voor Curaçao.
De voorgestelde regeling is volgens PAIS meer gebaseerd op stimulering en eerlijke tarifering versus de huidige regeling die niet als eerlijk wordt ervaren door de markt. ,,Doordat klanten met duurzame energie niet financieel gestraft worden, zal het inzicht in het werkelijk geïnstalleerd vermogen en - geproduceerde vermogen transparanter worden”, zo leest het programma.
Daarnaast kan Aqualectra volgens PAIS bij alle klanten dezelfde type meter plaatsen en dezelfde tariferingstructuur toepassen, wat het administratieve proces transparanter en efficiënter zal maken.
De partij stelt ook voor om op termijn het teruglevertarief stapsgewijs terug te brengen, om uiteindelijk te eindigen op nul cent per kilowattuur, en zo opwekkers van duurzame energie te stimuleren om hun energie zelf op te slaan en niet terug te leveren aan het net.
Om deze plannen nader te onderzoeken, stelt de partij voor om een werkgroep in het leven te roepen, bestaande uit Aqualectra, de overheid, verkopers van duurzame energie, installateurs en gebruikersorganisaties. Deze werkgroep kan dan een ‘breed gedragen tariefstrategie en -structuur’ opzetten. Ook zouden mogelijkheden voor een public private partnership kunnen worden onderzocht, om te zoeken naar een optimale implementatie en onderhoud van de duurzame energiesystemen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.