Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vijftig- tot honderdduizend nieuwe immigranten naar Curaçao. Dat is wat er volgens de Curaçaose politiek de komende jaren nodig is om de economie een oppepper te geven.


Tijdens het lijsttrekkersdebat over de economie op de University of Curaçao (UoC) afgelopen zaterdag waren vrijwel alle aanwezige politieke lijsttrekkers het eens met de stelling dat het wenselijk is dat de bevolking de komende tien jaar met 50.000 inwoners toeneemt.
Wel moeten deze immigranten voldoen aan een bepaald profiel. Volgens de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), is het niet de bedoeling om ‘armoede te importeren’. De politiek leider van de regeringspartij Pueblo Soberano, Jaime Córdoba, zei dat het zeker niet moet gaan om illegalen die hun inkomsten overmaken naar de familie in het buitenland.
MFK-leider Gerrit Schotte stelde tijdens het debat 25.000 families met een ‘ondernemende geest’ uit welvarende landen te willen verwelkomen. Nadat ze 6.000 dollar voor een verblijfsvergunning en een ‘laag bedrag’ voor een werkvergunning hebben betaald, kunnen ze wat hem betreft aan de slag.
Ook de andere politieke partijen waren afgelopen zaterdag voorstander van het openstellen van de grenzen voor 50.000 kennismigranten, mits deze een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de economie.
Charles Cooper (PAS) stelde zelfs 100.000 nieuwkomers te willen verwelkomen. Wat hem betreft kan per beroepsgroep gekeken worden naar de behoefte aan nieuwe arbeiders en hoeven er geen nieuwe wetten te worden aangemaakt om de toestroom te faciliteren, omdat de Landsverordening toelating en uitzetting daarin voorziet.
Op de vraag waar al deze nieuwe mensen moeten worden gehuisvest, stelde Schotte dat er nieuwe appartementen kunnen worden bijgebouwd op Bándabou en bij Jan Thiel en Brakkeput. Om de bereikbaarheid van deze gebieden te verbeteren, zei hij voorstander te zijn van een ontsluitingsweg vanaf Papagayo naar Marie Pampoen en van Sint Michiel naar Willibrordus.
Tijdens het debat op het UoC stelde econoom Rob van den Bergh dat uit alle cijfers blijkt dat immigranten bijdragen aan de economische groei. Hierbij noemde hij Aruba als voorbeeld, dat in de jaren 70 veel immigranten uit Zuid-Amerika verwelkomde. Volgens hem moet de Curaçaose bevolking en politiek zich afvragen of het eiland zoveel nieuwe mensen kan toelaten, of zij geselecteerd moeten worden op wat ze economisch kunnen bieden en of vluchtelingen uit Syrië of Venezuela dan ook welkom zouden zijn.

Weinig politiek vuurwerk en een beschaafde toon. Dat was de teneur van het politiek debat over de economie, dat afgelopen zaterdag plaatsvond op de University of Curaçao (UoC).
De lijsttrekkers van tien politieke partijen, die zullen meedoen aan de komende verkiezingen, hielden zich tijdens het debat van de Nederlands-Caribische Economenclub netjes aan hun spreektijd, gooiden niet met modder en waren het vaker met elkaar eens dan oneens.
Zo toonden de heren en dames politici zich allen voorstander van de smart nation en de blauwe economie en kwamen ze overeen dat red tape de grote boeman is. Ook gaven ze er collectief het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) verbaal van langs, onder luide instemming van het publiek.
De lijsttrekkers waren tevens verenigd in de overtuiging dat de politiek de hoofdschuldige is van alle economische problemen op Curaçao. Hun meningen verschilden echter wel over het moment waarop deze problemen zijn veroorzaakt, al dan niet afhankelijk van hun deelname aan de huidige of een eerdere regering.
Alle aanwezige partijen onderstreepten verder de drie stellingen die zij kregen voorgelegd, namelijk dat het investeringsklimaat op Curaçao onaantrekkelijk is voor internationale en lokale bedrijven; dat het wenselijk is om in de toekomst meer immigranten op te nemen om de economie een ‘boost’ te geven; dat fundamentele hervormingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig zijn voor duurzame economische groei.
En ten slotte haalden vrijwel alle debaters met verve de natuurkundige Albert Einstein aan, die ooit stelde dat wanneer je steeds hetzelfde blijft doen, je geen andere resultaten kan verwachten.
De meeste vragen waren gericht aan het adres van MFK-leider Gerrit Schotte, wiens repliek het meeste applaus uit de zaal oogstte. Daarentegen reageerde de zaal niet tot nauwelijks op PS-voorman Jaime Córdoba, Lisette Bor van de Partido Democraat (PD) en oud-minister van Economische Ontwikkeling (MEO) Stanley Palm (PAIS). Zijn opvolger, Eugene Rhuggenaath namens de PAR, somde de in zijn ogen grote prestaties van de huidige regering op, evenals zijn collega-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP). Laatstgenoemde verdedigde als enige de gehekelde bureaucratie van de Curaçaose overheid: ,,Red tape is niet te elimineren, dat kan je alleen bureaucratiseren.”


Laatste nieuws