Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wimbert Hato, nummer tien op de kandidatenlijst van MAN, wil zich hard maken voor het individueel en sociaal welzijn van de burger op Curaçao. ,,Sociaal welzijn kan worden gecreëerd wanneer de meerderheid van de gemeenschap het gevoel heeft dat de regering zich inzet voor de verhoging van de levenskwaliteit en de voorwaarden schept voor positieve ontwikkeling.”
Hato deelt de maatschappij op in drie groepen: jeugd, volwassenen en gepensioneerden. Vooral die laatste groep verdient respect volgens de politicus. Ouderen moeten worden gefaciliteerd en hun omstandigheden moeten verbeterd worden. Zo zou volgens Hato de oudere korting moeten krijgen in het openbaar vervoer, moeten er beschutte bushaltes komen en speciale zitplaatsen voor ouderen. ,,Voorrang voor ouderen moet sowieso geïnstitutionaliseerd worden op tal van plaatsen waar veel mensen samenkomen en moeten wachten”, aldus Hato.
Voor jongeren en volwassenen ziet Hato sociale ontwikkeling door middel van kunst- en sportstimulering. De geproduceerde kunst kan in het publiek domein worden geplaatst, bijvoorbeeld op alle nieuwe rotondes. ,,De regering moet de burger laten voelen dat er aandacht is voor hem als mens. Sociaal welzijn is mogelijk.”


Laatste nieuws