Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politieke partijen Gool, Kòrsou di Nos Tur, Kòrsou un Pais Nobo, Movementu Kousa Promé, Movementu Patriótiko Adelanto Sosial en Movementu Progresivo hebben per brief bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de voorverkiezingen worden gehouden. ,,De andere partijen zijn ook benaderd, maar hebben door technische problemen bij het versturen van de brief ter accordering, niet op tijd kunnen reageren. Het betekent niet dat alleen deze zes partijen bezwaar hebben”, aldus Vanessa Eliza van Patriótiko Adelanto Sosial (PAS).
De partijen willen dat er op de stemlijst ook de kandidatenlijsten worden gepubliceerd met aan kop een foto van de lijsttrekker. De partijen moeten genummerd worden conform het nummer dat ze bij loting hebben gekregen. Ook willen de partijen dat er informatiecampagnes worden gehouden. De bevolking moet daarbij geïnformeerd worden over de reden om te gaan stemmen en de noodzaak om de partijen te steunen.
Het volk moet ook geïnformeerd worden over de tijdstippen waarop er gestemd kan worden en de plaatsen waar dat kan. Een ander punt van kritiek is dat het Hoofstembureau naar het oordeel van de partijen geheel onafhankelijk moet zijn van de zittende regering. ,,Wij hebben ook een vijfde punt, dat is niet in de brief vermeld maar wel als extra punt van kritiek naar het Hoofdstembureau verzonden. Het gaat om het aantal bureaus waar burgers bij de voorverkiezingen kunnen stemmen. Dat is nu bij de wet geregeld maar wij hadden graag dat er op Bándariba en Bándabou nog meer bureaus beschikbaar zijn. Bij gewone verkiezingen gaan mensen in de buurt zelf stemmen. Nu moet iemand die op Barber zit helemaal naar Tera Kòrá om te stemmen, mensen die op Saliña wonen moeten helemaal naar Montaña”, aldus Eliza.
De partij Gool is het niet op alle onderdelen eens met de punten van kritiek, maar heeft wel getekend voor meer stembureaus en meer informatieve campagnes. Aldus Eliza tegenover deze krant.
De voorzitter van het Hoofdstembureau, Raymond ‘Pacheco’ Römer, stelt in reactie de brief nog niet te hebben gelezen en hij wil daarom niet ingaan op de inhoud.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.