Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De leiding van Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) heeft in een vergadering met vertegenwoordigers van tien politieke partijen de regels besproken die bij de voorverkiezingen van 20 en 21 augustus en de verkiezingen van 30 september gelden. De gedetineerden kunnen aan beide verkiezingen meedoen.
Met het oog op veiligheid zijn alleen pamfletten van de politieke partijen met het formaat van A3 toegestaan. Partijen mogen in de gevangenis geen reclame maken door T-shirts, vlaggen, ballen, petten of ander propagandamateriaal uit te delen. De pamfletten van A3-formaat zullen via de contactpersoon van SDKK bij de verschillende afdelingen worden opgehangen.
Bij de voorverkiezingen van dit weekend zullen de gedetineerden om veiligheidsredenen tussen 8.00 en 15.00 uur kunnen stemmen. De gevangenen moeten om uiterlijk 17.00 uur in hun cel zijn. Na de voorverkiezingen vindt er een evaluatie plaats, dit met het oog op de verkiezingen van 30 september. De gedetineerden stemmen per blok. De reden hiervoor is dat gedetineerden vaak lid zijn van een gang. In de gevangenis wordt een grote zaal ingericht als stemlokaal, er is ook een grote wachtruimte beschikbaar waar grote groepen gedetineerden kunnen wachten om te gaan stemmen.
Alle zaken die met het stemmen tijdens de voorverkiezingen en de verkiezingen te maken hebben, vallen onder toezicht van het Hoofdstembureau. SDKK zal ervoor zorgen dat alle gedetineerden met stemrecht de kans krijgen om te gaan stemmen. De gevangenis krijgt van het Hoofdstembureau de lijst van de gedetineerden die mogen stemmen. De leiding van de gevangenis zal via communicatie en de afdelingshoofden de gevangenen motiveren om te gaan stemmen.


Laatste nieuws