Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De politieke partij ‘Pro Kòrsou’ van politiek leider Ivar Asjes heeft met vertegenwoordigers van de ambtenarenvakbond Abvo en vertegenwoordigers van de vakcentrale SSK en CGTC gesproken. Dat heeft de partij in een schriftelijke verklaring bekendgemaakt. De partij heeft daarbij haar actieprogramma met de vakbondsleiders besproken.
Arbeid is voor de partij een middel om de arbeiders te ‘empoweren’. De dialoog en de eenheid vormen de basis voor een rechtvaardige en waardige toekomst voor de arbeiders. De partij wil dat het zogeheten ‘Labour Force Development Plan’ integraal wordt uitgevoerd. Dit plan zal de empowerment van de werknemers ten goede komen, de productiviteit verhogen en de arbeidsomstandigheden op Curaçao verbeteren, aldus de partij.
Werkloze jongeren moeten via voorbereidingstrajecten aan de slag, dat is een van de actiepunten van Pro Kòrsou. Bij deze trajecten blijven de werknemers zich verder ontwikkelen door het volgen van cursussen en trainingen. De werkloze jongeren kunnen in de visie van de partij het werk in de praktijk bij een bedrijf leren. Dit gebeurt onder leiding van een instructeur. De sociale vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van werkloze jongeren moeten van de partij ook aandacht krijgen. Pro Kòrsou pleit voor het versneld invoeren van economische projecten om werkgelegenheid te scheppen voor alle mensen die willen werken.


Laatste nieuws