Open brief aan de deken van de Orde van Advocaten
Door Peppie Sulvaran en Chester Peterson
De ‘Juristenstrijd’ waar deze krant gisteren op de voorpagina over berichtte wordt, ondanks een bemiddelingspoging, steeds meer een ‘juristenoorlog’. Zo lijkt het. Pas na sluitingstijd donderdagavond ontving deze krant deze open brief van de advocaten Sulvaran en Peterson gericht aan deken Caroline Fiévez van de Orde van Advocaten van Curaçao - nadat zij afgelopen maandag bij de Raad van Toezicht (RvT) een klacht indiende tegen Sulvaran.

Bij dezen delen wij jou mede dat wij ons, voor 100 procent, scharen achter onze kantoorgenoot, Paula Janssen, die, in onze visie, nu nog steeds de, volgens ons volledig ijdele, hoop koestert dat je je nog van een integere kant zult kunnen tonen. Onze levenservaring leert ons dat wij moeten concluderen dat er met figuren, die de innerlijke rot bezitten, die jij ten toon hebt gesteld, geen zeeën te bezeilen zijn. Die rot is eigen aan achterbakse racisten, zoals jij getoond hebt er een te zijn.
Zoals jij ook hebt kunnen ervaren, bestaat er al sedert het dekenaat van de voormalige deken Frielink (die maar eens moet uitleggen waarom zijn kantoor vandaag niet meer is wat het was) geen vertrouwen bij ons in de integriteit van de Orde van Advocaten. Wij verenigen ons er niet mee dat de orde, voor het karretje van privé politieke denkbeelden van een deken wordt gespannen en roepen je dan ook zeer dringend op om per onmiddellijk je ontslag als deken in te dienen en, het liefst spoorslags, zowel de orde als Curaçao te verlaten. Voor racisten, zoals jij, hebben wij hier in Curaçao geen plaats.
In essentie heb je je schuldig gemaakt aan hetzelfde, waaraan de door Sulvaran gekapittelde rechter zich schuldig heeft gemaakt. Bij jou is het zelfs veel erger omdat is gebleken dat, terwijl je de farce ophield dat je geïnteresseerd was in een gesprek met Sulvaran, sterker nog, hem zelfs ook had aangegeven dat wanneer hij op het door jou genoemde tijdstip verhinderd zou zijn, hij diende aan te geven wanneer het gesprek dan wel plaats zou kunnen hebben, hetgeen Sulvaran ook heeft gedaan, al je lage klacht had geformuleerd en ook direct daarop indiende. Daarbij heb je, ook nog, naar de mededeling van Wilsoe, nagelaten het bestuur van de orde op deugdelijke wijze te betrekken. Je zou je al moeten schamen, omdat jouw kantoor, HBN Law, de Centrale Bank en diens corrupt gebleken president-directeur Tromp vertegenwoordigt en jij, wetende dat er aanstaande maandag een vonnis over de vordering van die Tromp gewezen moet worden en dus dat de zaak Tromp sub iudice is, met je lage aanval de publieke opinie en die van de betrokken rechter, die dat vonnis zal moeten wijzen, hebt pogen te beïnvloeden. Het door Paula gehanteerde adjectief ‘walgelijk’ is zonder meer op jou van toepassing. Onze oproep aan jou luidt dan ook: ,,Rot op!!”
Aangezien wij geen vertrouwen hebben in een orde van advocaten onder jouw dekenaat, waarin ook met volmachten van niet in de Curaçaose samenleving ingeburgerden of bij de orde betrokkenen daadwerkelijk democratische processen plegen te worden ondermijnd (eender als voorheen in verkiezingen voor vertegenwoordigingslichamen in Curaçao het geval was), delen wij hiermede publiekelijk mede dat wij, begin februari 2014, een vergadering zullen beleggen om te geraken tot de oprichting van een integere vereniging van advocaten, waarin er geen ruimte is voor racisten en andere corrupte figuren, zoals jij, de huidige deken, die ook de orde heeft gecorrumpeerd.

Curaçao, 16 januari 2014
Sulvaran & Peterson

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.