Door Mitchell Karman

De onlangs aangetreden minister van Financiën, mr. drs. Javier Silvania, heeft in de eerste week van zijn nieuwe ambt zijn eerste stempel gedrukt. De onder zijn verantwoordelijkheid vallende Sector Fiscale Zaken heeft onlangs nieuw beleid gepubliceerd ter tijdelijke versoepeling van de zogenaamde ‘tax holiday’-wetgeving.

F08 Opinie Mitchell Karman EYDe bewindsman beoogt hiermee de economie van Curaçao op korte termijn een impuls te geven. Naar verluidt zal het gewijzigde beleid dit jaar nog leiden tot de start van een additionele 250 miljoen aan investeringen in lokale vastgoedontwikkelingsprojecten.

De tax holiday-wetgeving verleent, kortgezegd, belastingvoordelen voor grote projecten met betrekking tot grondontwikkeling, hotelexploitatie, industrie en ondernemingen actief in aangewezen sectoren (bijvoorbeeld groot- en kleinhandel, landbouw en logistiek). Aan een tax holiday worden over het algemeen investerings- en werkgelegenheidseisen gesteld. Onder de voordelen vallen onder meer een tijdelijk verlaagd tarief winstbelasting en een tijdelijke vrijstelling van invoerrechten. Het nieuwe beleid van de Sector Fiscale Zaken ziet in het bijzonder op een versoepeling van de voorwaarden voor grondontwikkeling.

Grondontwikkelingsprojecten komen in beginsel in aanmerking voor een tax holiday als het project een investering vergt van ten minste 5 miljoen, exclusief de aanschafwaarde van de grond, en het project gericht is op de bevordering van vreemdelingbezoek of sociale woningbouw. Met name de eis van ‘bevordering van vreemdelingenbezoek’ bleek in de praktijk een lastig obstakel. Het was voor projectontwikkelaars namelijk moeilijk om vooraf te garanderen dat de investeerders de nog te bouwen onroerende zaken uiteindelijk zo goed als alleen aan toeristen zouden verhuren. De pandemie heeft deze situatie verergerd.

Onder het oude interne beleid van de Sector Fiscale Zaken werd voor dit soort gevallen een ‘80/20-regeling’ gehanteerd; de projecten werden geacht het vreemdelingenbezoek te bevorderen mits de uiteindelijke woningen voor ten minste 80 procent ter beschikking werden gesteld aan niet-ingezetenen.

Onder het nieuwe beleid wordt deze marge aanzienlijk verruimd en schrijft voor dat een grondontwikkelingsproject, niet zijnde een hotel, wordt geacht te zijn gericht op het bevorderen van vreemdelingenbezoek als ten minste 20 procent van de vervaardigde onroerende zaken wordt verkocht aan vreemdelingen of indien 20 procent van de vervaardigde onroerende zaken hoofdzakelijk ter beschikking wordt gesteld aan vreemdelingen.

F08 Opinie Tax Holiday project JeuHet nieuwe versoepelde beleid geldt voor alle verzoeken welke zijn ingediend vanaf 1 januari 2020 en ook voor de reeds afgegeven tax holidays in het kader van grondontwikkeling gericht op het bevorderen van vreemdelingenbezoek. Per 31 december 2022 zal dit meer gunstige beleid komen te vervallen. Het gaat dus om een tijdelijke regeling, om een extra impuls te geven aan de bouw en economische activiteiten op het eiland.

Een andere ontwikkeling om in de gaten te houden met betrekking tot de tax holiday-wetgeving is het aanstaande verlopen van de ‘Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten’ per 1 januari 2022. Als de termijn verloopt zonder nadere regeling, zal dit voor de praktijk betekenen dat per die datum een aantal sectoren niet meer in aanmerking zullen komen voor de tax holiday, waaronder de groot- en kleinhandel. Daarnaast zal de investeringsdrempel voor grondontwikkeling en hotelexploitatie van 5 miljoen teruggaan het oude bedrag van 2 miljoen. Dat geldt ook voor de investeringsdrempel voor de aangewezen sectoren die van 5 miljoen teruggaat naar 1 miljoen gulden. Ook het aantal verplicht aan te stellen lokale werknemers zal van 10 naar 5 teruggaan. Deze ontwikkeling zal dus met zich brengen dat ook kleinere projecten weer in aanmerking zullen komen voor een tax holiday, maar dat het aantal sectoren zal worden beperkt.

Mitchell Karman is belastingadviseur/senior tax consultant bij EY Tax Advisors Dutch Caribbean op Curaçao.

www.ey.com


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).