Vishon heeft kennisgenomen van het feit dat kabinet-Rhuggenaath voornemens heeft om nog dit jaar een wijziging van de omzetbelasting (ob) door te voeren waarmee het aftrekrecht bij invoer komt te vervallen. De minister van Financiën presenteerde onlangs nog een zeer duur en risicovol ‘Plan B’, voor het geval dat de onderhandelingen met Nederland voor financiële en liquiditeitssteun niet zouden slagen. Hier bovenop maakt hij nu zijn plannen bekend om het aftrekrecht van ob te laten vervallen. Deze ondoordachte wetswijziging versterkt het vermoeden van Vishon dat de ministers blijkbaar al zo druk bezig zijn met alle voorbereidingen voor de verkiezingscampagne dat er niet of nauwelijks overleg plaatsvindt tussen de bestuurders van de partij MAN. Het kost kennelijk te veel tijd en moeite om als minister van Financiën af te stemmen met de minister van Economische Ontwikkeling, zoals gezegd nota bene twee ministers van dezelfde partij, over de consequenties van een dergelijke wetswijziging voor onze economie. Daar waar de minister van Financiën een fiscale maatregel denkt te moeten nemen om het tijdelijke Solidariteitspakket te financieren, brengt hij in de praktijk de zoveelste klap toe aan onze al kwetsbare economie. Nagenoeg nergens in de wereld worden op dit moment dergelijke maatregelen genomen aangezien dit dramatische economische gevolgen heeft. Je kunt immers niet met één hand geven en met de andere hand (meer) wegnemen en denken dat je daarmee de economie hebt gesteund. Het wordt nu wel duidelijk dat er in zijn geheel geen visie en regie is binnen de regering en dat dit alles ten koste gaat van de gehele samenleving.
Vishon staat juist voor een integrale vereenvoudiging van ons fiscaal stelsel. Vanwege de bescheiden omvang van onze economie is een eenvoudiger fiscaal stelsel meer op zijn plaats, zowel voor het bedrijfsleven als voor de belastingorganisatie (Inspectie, SBAB en Ontvanger) die reeds aangetoond hebben veel moeite te hebben om de huidige wetgeving naar behoren uit te voeren en de compliance te vergroten.

Ook met dit voorstel tot wetswijziging wordt de kern van de oorzaak dat de overheid onvoldoende middelen in haar landskas heeft niet weggenomen. Integendeel, het is de zoveelste keer dat minister Kenneth Gijsbertha een ondoordachte ad hoc fiscale maatregel voorstelt zonder gedegen financiële onderbouwing en zonder voldoende rekening te houden met de consequenties op de langere termijn. Immers, als zonder deze lastenverzwaring de economie al met 23 procent zou dalen dan is dat met deze lastenverzwaring veel meer en dat heeft ook gevolgen voor de opbrengst van andere belastingen en premies. Zeker in een economische crisis.
Vishon is er een voorstander van om de kern van ons nieuwe fiscale stelsel te baseren op een moderne, efficiënte en effectieve indirecte belasting, een zogenaamde ‘general goods and services tax’ (nieuwe GST). Deze nieuwe GST moet zorgen voor meer rechtvaardigheid, is eenvoudig te heffen en te controleren, waarbij iedereen bijdraagt naar zijn bestedingskracht en slechts de primaire benodigdheden zullen worden uitgezonderd. De door Vishon voorgestelde nieuwe GST gaat verder uit van één tarief, geen cascade en zo min mogelijk uitzonderingen. Als er één tarief wordt toegepast op alle verkochte en gekochte goederen en diensten, wordt het berekenen van de verschuldigde belasting een stuk eenvoudiger voor de ondernemer. En omdat de aangewezen ondernemer de verschuldigde belasting bij verkopen mag verrekenen met reeds betaalde belasting bij aankopen, ontstaat een grotendeels zelfregulerend systeem. Een dergelijk systeem heeft bovendien als groot voordeel dat de concurrentiepositie voor de producten op de lokale markt verbeterd zullen worden, met als gevolg dat er minder noodzaak is om te importeren, terwijl tegelijkertijd ook de export van producten niet wordt belemmerd. De nieuwe GST, die wordt voorgesteld door Vishon, zal de internationale concurrentiepositie van onze lokale bedrijven juist bevorderen in tegenstelling tot de huidige ob die met dit voorstel zelfs nog meer belemmeringen met zich meebrengt. Door het juiste tarief te bepalen voor de nieuwe GST wordt bovendien gegarandeerd dat de overheid voldoende inkomsten genereert voor haar landskas. Het enige wat de overheid dan nog rest is om een gedegen en vooral klantvriendelijk geautomatiseerd systeem te implementeren en de belastingorganisatie voldoende te equiperen, zodat ondernemers niet onnodig in procedures worden betrokken dan wel in ellenlange rijen hoeven te staan, maar zich vooral kunnen bezighouden met ondernemen en op die manier bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land. Kortom, voer nu geen ad hoc belastingverhoging door, ten koste van de Curaçao bevolking maar wijzig het fiscale stelsel integraal, gebaseerd op een duidelijke langetermijnvisie!

Miles Mercera (politieke partij Vishon)
Curaçao

ADBrief 800


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.