Door Marc Verkade

Het is toch ongelofelijk dat dr. Whiteman de Nederlandse Defensie verbiedt om metingen uit te voeren ten behoeve van de gezondheid van hun kinderen op de Schreuderschool op Curaçao. Nederlandse Defensie betaalt en regelt het zoals een goed werkgever betaamt, kan iemand mij de logica uitleggen van zijn boosheid en deze domme beslissing?
Mensen gaan letterlijk dood aan de kankerverwekkende stoffen (vanadium, PAK’s, VOS en nikkel, SO2 etc.) die de Isla-uitstoot en het enige dat deze ‘arts’ kan uitkramen is dat Nederland gebrek aan respect heeft. Ik zal het nog één keer uitleggen dr. Whiteman: respect kunt u niet afdwingen maar alleen verdienen!
Mijn respect heeft u overigens allang verloren toen u als huisarts de eed van Hippocrates verloochende en toestaat dat mensen worden vergiftigd: ,,Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.”
Dr. Whiteman, stop eens met wijzen naar anderen en doe uw plicht en zorg voor een veilige leefomgeving voor uw bevolking zoals het EVRM voorschrijft, in plaats van toe te staan dat ze vermoord worden!
Ook rechters hebben boter op hun hoofd en durven niet in te grijpen. De rechter ziet en constateert de problemen van de Isla en de overheid, maar durft niet te vonnissen. Er is sindsdien aan geen enkele eis van het kort geding van Smoc en Clean Air Everywhere tegen de Curaçaose overheid voldaan.
1. Er is nog geen duidelijkheid over de verbindingen in de giftige groene stof en de uitstoot hiervan door de Isla/BOO gaat gewoon door.
2. Er zijn nog steeds geen aanvullende luchtmetingen verricht, die zullen er ook niet komen als het de MP betreft en de huidige metingen laten alleen maar stijging zien (www.luchtmetingencuracao.org).
3. Er is geen gezondheidsonderzoek opgestart omdat daar geen geld voor is.
4. Er wordt niet gehandhaafd en de uitstoot gaat onverminderd door.
De uitstoot van giftige stoffen wordt in tegenstelling tot de rest van de wereld elk jaar meer. Zo wordt er bijvoorbeeld al meer dan zes maanden continu 24/7 zuur gas afgefakkeld wat internationaal als misdadig wordt gezien. Zie www.facebook.com/romke.jonker/videos/10153765581363735/ voor een mooie time-lapse sfeerimpressie van de Isla, zo gaat het elke dag!
Er ligt asbest op het Isla-terrein dat niet goed wordt opgeruimd en gewoon de wijken in kan waaien. Scholen worden op regelmatige basis dichtgegooid vanwege de luchtvervuiling en de overheid adviseert bij zwarte rook om de deuren dicht te houden. Ondertussen wordt de bevolking met ‘kraaltjes’ tevreden gehouden doordat PdVSA sportveldjes aanlegt en airco’s geeft aan scholen onder de rook en daarbij de fabel vertelt dat die deze giftige bestanddelen uit de lucht halen.
Namens 20.000 bewoners onder de rook van de Isla hopen wij, nee, smeken wij Nederland om in te grijpen en te laten zien dat Nederland wel geeft om de gezondheid van hun medebewoners binnen het Koninkrijk. Het is echt schandalig wat hier op Curaçao gebeurt. Deze regering, waar velen onder directe invloed/loonlijst staan van PdVSA, is volledig incapabel wat betreft het Isla-dossier.
Internet en Facebook staan vol met horrorverhalen over de Isla en de verziekte Curaçaose politiek. Zoek maar eens op Google met de termen ‘Curaçao politiek Isla probleem’.
Alstublieft, doe hier wat aan en help ons als inwoners André Bosman, Roelof van Laar, Harry van Bommel, Alexander Pechtold, Liesbeth van Tongeren, Stientje van Veldhoven, Madeleine van Toorenburg, Jesse Klaver, Ronald van Raak, Sietse Fritsma, Han ten Broeke, Malik Azmani, Henk Krol, Joël Voordewind, Marianne Thieme, Roelof Bisschop, Jeroen Recourt, Ronald Plasterk en geef zo snel mogelijk een aanwijzing en dwing de regering te handelen en de bevolking per direct te beschermen. We zijn blij dat jullie nu ook inzien dat hier ondeugdelijk bestuur is, maar weten dat er zonder jullie ingrijpen niets zal veranderen op ons mooie eiland.
Echt, ingrijpen is nodig, want als er dit jaar geen beslissing wordt genomen inzake de Isla, wordt het huidige contract met PdVSA stilzwijgend met tien jaar verlengd zonder dat er aan de milieu- en uitstooteisen gesleuteld kan/mag worden. Dit zou rampzalig zijn voor het eiland en ook voor de internationale positie van het Koninkrijk der Nederlanden op milieugebied. Het is 1 voor 12. Help ons...
Hopende op uw wijsheid,
Marc Verkade

Marc Verkade was voorheen de voorzitter van milieuorganisatie Clean Air Everywhere. Bovenstaande open brief aan premier Ben Whiteman (PS) heeft Verkade op de Facebookpagina Stop Isla Now! geplaatst.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).