Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid moet studenten meer tegemoetkomen, alsook het hoger onderwijs geheel onder de loep nemen. Hierover waren de vertegenwoordigers van negen politieke partijen het met elkaar eens, tijdens het verkiezingsdebat aan de Universiteit van Curaçao (UoC) afgelopen woensdagmiddag.
De partijen werd gevraagd hun visie te geven over verschillende thema’s binnen het universitair - en hoger beroepsonderwijs. Ook beantwoordden de politici vragen van de bijna tweehonderd studenten in de volledig gevulde zaal van de aula van de UoC.
Vrijwel alle partijen zijn er voorstander van om studenten en afgestudeerden in een of andere vorm financieel tegemoet te komen bij de hoge kosten van hun studie. PAR wil volledige kwijtschelding van de studieschuld wanneer de oud-student vijf jaar voor de overheid van Curaçao heeft gewerkt. Lijsttrekker van Movementu Progresivo (MP), Marilyn Moses, opperde om de regering het collegegeld volledig te laten overnemen. De MFK stelde, bij monde van nummer 21 op de lijst, Shinor ‘Darny’ van Lierop, honderd studiebeurzen voor minderbedeelde studenten te willen verstrekken. Ook hoeven terugkerende studenten uit het buitenland vijf jaar geen loonbelasting te betalen en als het aan MFK ligt, worden bedrijven die afgestudeerden aannemen drie maanden vrijgesteld van de AVBZ.
Volgens de nummer drie van Pro Kòrsou, Eugène ‘Champy’ Jansen Pro Kòrsou, hoeven er geen zware keuzes gemaakt te worden om de ambitieuze onderwijsplannen te verwezenlijken, omdat er ‘voldoende geld voor onderwijs is en ook grote bedrijven die op Curaçao goede studenten komen ‘shoppen’, hun steentje moeten bijdragen’. Hij zei ook dat er meer mogelijkheden voor onderzoek moeten komen. Hiervoor wil hij het Landsbesluit Universiteit Nederlandse Antillen (Luna) wijzigen en een commissie onderwijspedagogiek optuigen, met als doel het niveau van het onderwijs op te krikken. Zich direct tot de zaal wendend, sprak hij: ,,Het niveau op Curaçao is nu te laag, waardoor mensen voor studie naar het buitenland gaan. We moeten onze kinderen hier houden, zodat mama en papa ook blij zijn.”
Alle partijen waren het er tijdens het debat over eens dat het niveau van het universitair - en hoger beroepsonderwijs op Curaçao ondermaats is en moet worden gelijkgetrokken naar internationale standaarden. PS-lijsttrekker Leonora kondigde aan dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) ‘binnen enkele maanden’ een congres organiseert om kennis over secundair en tertiair onderwijs tussen de eilanden uit te wisselen en buitenlandse studenten naar het eiland te halen. Deze conferentie is wat hem betreft de eerste van vele die daarna mogen volgen.
Nummer veertien van PAS, Sherman Arion, stelde voor om het gehele hoger onderwijs opnieuw onder de loep te nemen, omdat sommige opleidingen ‘geld vreten’. MFK riep op tot een nulmeting van het gehele onderwijs, om ‘een oplossing te vinden voor de schuld van twaalf miljoen gulden van de UoC’.
Alle partijen zijn, zoals mag worden verwacht in verkiezingstijd, voorstander van een actieve rol van de overheid bij het onderwijs. Dit kan zijn in de vorm van het stimuleren van leerstoelen, postdoctorale opleidingen en promotieonderzoek, uitbreiding van de UoC-campus of gewoon meer geld voor de universiteit. Lijsttrekker René Rosalia van Kousa Promé, tevens oud-Onderwijsminister, zei dat de overheid voorrang moet geven aan bètastudies in het hoger onderwijs en ook wil hij een nieuwe wet hoger beroepsonderwijs.
Een heikel punt voor veel studenten is hun vervoer van en naar de UoC, aangezien velen van hen geen eigen vervoer hebben en de aansluiting van het openbaar vervoer slecht is. Marilyn Alcalá-Wallé van de PAR zei zich te kunnen inleven in de situatie van de studenten: ,,Toen ik aan de UNA studeerde, liep ik iedere dag naar mijn huis in Santa Rosa. Ik voel je pijn.” Volgens Hensley Koeiman, die zijn partij MAN als de ultieme onderwijspartij bestempelde, is het ‘simpel’ de busverbindingen te verbeteren. Dit beaamde Jansen van Pro Kòrsou: ,,Stop met dure rotondes te bouwen en stop het geld in de universiteit.” Hij zei tijdens het debat zo ver te willen gaan vijftig cent van iedere dollar aan olie-inkomsten in het onderwijs te willen steken.
De aanwezige partijen deden aldus hard hun best om het jonge publiek aan de universiteit te behagen, maar geen van de politici gaf concreet antwoord op de ‘gouden’ vraag, zoals een student het verwoordde, namelijk welke moeilijke begrotingsmaatregelen ze willen nemen om deze ambitieuze plannen te financieren; en of deze plannen ten koste gaan van de faciliteiten aan de UoC. De interesse in de verkiezingen onder de Curaçaose studenten is in ieder geval groot te noemen. Bij de vraag van deze krant aan de aanwezige studenten of ze studiepunten kregen voor het bijwonen van het debat, was het antwoord telkenmale dat dit niet het geval was, maar dat ze de politici voorafgaand aan de verkiezingen aan de tand wilden voelen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.