Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles wat verzekeraar New India tot nu toe naar voren heeft gebracht over de brand van de drive-thru van Japan Retail Company te Heintje Kool in de nacht van vrijdag 15 november 2013, vormt ‘nog niet het bewijs van brandstichting door Japan’.

Japannv
Zo luidt de beoordeling van de rechter in het langslepende conflict waar grote (schade)bedragen mee zijn gemoeid. Ook is het gerecht van oordeel dat de door New India opgevoerde argumenten en omstandigheden, ook in samenhang bekeken, ‘nog niet het bewijs vormen dat Japan New India bij de schadeclaim opzettelijk heeft misleid’.
Nu de bewijslast ter zaken op New India rust en zij een bewijsaanbod heeft gedaan, zal de verzekeraar ten aanzien van beide stellingen - brandstichting door Japan en bewuste misleiding bij de claim - ‘worden toegelaten tot bewijs’.
Partijen staan al een tijd tegenover de rechter. Japan Retail vs. The New India Assurance Company. Japan exploiteert een onderneming die meubels en bouwmaterialen verkoopt en heeft in Heintje Kool twee panden: de drive-thru en het hoofdgebouw. Directeur is Lyong Liang.
Japan heeft een schuld aan RBC Royal Bank en de bank heeft zekerheid door onder andere een eerste recht van hypotheek op beide gebouwen. Omdat Japan haar betalingsverplichtingen jegens RBC niet nakwam, werd op 1 november 2013 conservatoir beslag gelegd. Twee weken later brandde de drive-thru volledig af.
Na de brand heeft New India onderzoek laten instellen door Cunningham Lindsey Nederland (tactisch) en Burgoynes & Partners (forensisch). Cunnningham concludeert in haar rapport van 30 juli 2014 dat sprake is geweest van brandstichting door Japan en dat de schadeclaim van Japan, voor wat betreft de goederen die tijdens de brand in de drive-thru stonden, niet klopt.
Op 14 augustus dat jaar heeft New India aan Japan kenbaar gemaakt niet tot uitkering van enige schade te zullen overgaan, omdat sprake is van brandstichting door Japan en Japan de verzekeraar opzettelijk heeft trachten te misleiden.
Japan heeft daarop Efectis Nederland ingeschakeld voor contra-expertise en Efectis stelt onder meer dat op basis van het schadebeeld niet kan worden vastgesteld waar de brand is begonnen. Er volgen nadere rapporten en nog eens nadere rapporten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).