Van de twee punten op de agenda van de Eilandsraad eerder deze week, stak de monetaire unie en de nieuwe gezamenlijke munt van Curaçao en Sint Maarten er als zwaarwegende kwestie ver bovenuit. Het gaat immers om het wettig betaalmiddel dat iedereen dagelijks gebruikt en over de vraag of het straks autonome Curaçao dit wel wil delen met een ander eiland, bijna duizend kilometer verderop, waar Curaçao - zeker straks - nauwelijks grip op heeft. Toch ging vrijwel alle aandacht uit naar het andere onderwerp dat door de oppositie op de agenda was gezet: de wens om weer te stemmen met potlood en papier.
Een groot deel van de Eilandsraadsleden - inclusief van coalitiepartijen FOL en PNP - heeft zich door hun emoties laten leiden en op niet rationele gronden besloten een stap terug in de tijd te doen. Daarbij lieten zij bovendien hun eigen electorale overwegingen zwaarder wegen dan zaken van algemeen nut en belang. Het zal namelijk duidelijk zijn dat het door Curaçao aangaan van een monetaire eenheid met een budgettair ongedisciplineerd Sint Maarten - zelfs nu het regime van het College financieel toezicht (Cft) van toepassing is - veel verdergaande gevolgen kan hebben voor de Curaçaose burger en zijn portemonnee, dan de wijze waarop hij zijn stem uitbrengt. Natuurlijk moeten zaken als geheime stemmingen en betrouwbaarheid van de uitslag zijn gewaarborgd bij verkiezingen - dat is zelfs een absolute voorwaarde - maar er was en er is geen indicatie dat dit niet het geval zou zijn.
De ruime steun van 14 van de 21 leden vóór de motie van de oppositie, die wijziging van het Kiesreglement wil, is in wezen een motie van wantrouwen jegens de eigen ambtenaren en in het bijzonder die van het hoofdstembureau; met niemand minder dan de gezaghebber als voorzitter en de Kranshi-leiding in de hoofdrol. Dat is geheel onterecht en ook ongepast. Uit evaluatie na de verkiezingen met behulp van de stemmachines is nooit de noodzaak gebleken om de klok terug te draaien. Integendeel, de uitslag - waarbij de elektronische stemmen werden vergeleken met de prints die kiesgerechtigden zelf in de stembus hadden gedaan - bleek een grote nauwkeurigheid te vertonen. Ook bij referenda is door waarnemers van de Verenigde Naties nimmer een kritische noot geplaatst bij het alom geprezen electorale proces. Wat bovenal steekt is dat de Eilandsraad in deze tijden van schaarste en schuldsanering door Nederland zo eenvoudig stapt over de extra kosten en tijd die dit besluit met zich meebrengt.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.