De Sociale Verzekerings Bank (SVB) kondigt een premieverhoging aan. Het probleem is echter dat niemand precies weet wat de SVB wil. Zo is het zogenaamde wetsvoorstel dat in 2008 zou zijn ingediend voor de verhoging van de AOV-leeftijd nooit officieel naar buiten gebracht. Eén ding weten experts wel en dat is dat de vergrijzing op termijn grote problemen zal veroorzaken voor de financiering van de AOV en AWW en wellicht een nog groter effect zal hebben op de totale zorgkosten; omdat de stijging van de zorgkosten met straks circa 28 procent van de bevolking boven de 60 jaar exponentieel zal toenemen. De statistieken wijzen erop dat de bevolking sterk vergrijst; vergelijkbaar met de rijke OECD-landen. De impact zal groot zijn. Helaas verneemt de gemeenschap nog niet veel van een geïntegreerde aanpak van zowel de AOV/AWW-problematiek als van het grote zorgprobleem dat het eiland te wachten staat. Er wordt nu bijvoorbeeld wel gesproken over een nieuw ziekenhuis, dat naar verluid 400 tot 500 miljoen gulden zal kosten. Hoe dit wordt gefinancierd, is echter een raadsel. Het huidige Sint Elisabeth Hospitaal kan amper haar bestaande leningen voldoen en dan betreft het leningen in de orde van 60 tot 70 miljoen. Hoe gaat Fundashon Hospital Nobo 500 miljoen financieren en wat is het effect op de rentelasten en de jaarlijkse onderhoudskosten? Zelfs als Curaçao het ziekenhuis cadeau zou krijgen, is het nog de vraag of het eiland de kosten gemoeid met het adequaat onderhouden daarvan en de vervangingsinvesteringen op termijn kan blijven financieren en zo ja, wat het effect daarvan is op de tarieven die nu al niet kostendekkend zijn. Zowel de AOV als de zorg in het algemeen - dus niet alleen de gezondheid, maar ook alle bijkomende vormen van zorg - schreeuwen om structurele oplossingen en dat wordt niet bereikt met premieverhogingen alléén; hiervoor is structureel beleid vereist van alle stakeholders, met de neuzen in dezelfde richting van duurzame oplossingen. Als wij straks twee werkenden op één gepensioneerde hebben, zoals de statistieken aanwijzen in het jaar 2030, hoe kan het huidige AOV-systeem gebaseerd op omslagfinanciering worden bekostigd en wie is bereid om een kwart van zijn salaris af te dragen voor een AOV-uitkering van 800 gulden per maand? Het optrekken van de AOV-leeftijd naar 65 jaar alleen is daarom niet voldoende. Dat is overigens niet echt nieuw, maar in diverse rapporten al eerder aangetoond.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.