De voorbereidingen lopen al enige tijd en het toenmalige FOL/PLKP/PNP-Bestuurscollege heeft al in januari 2004 optie verleend op een perceel grond iets ten noordwesten van Grote Knipbaai. Maar als de Eilandsraad vandaag het verzoek behandelt om in te stemmen met de uitgifte van het terrein in erfpacht, moet zij zichzelf toch nog wel een aantal principiële vragen stellen.
Ten eerste of Curaçao zit te wachten op uitbreiding van het aantal toeristische resorts met in dit geval 124 units, terwijl algemeen bekend is dat de bezetting gestaag terugloopt en de bestaande resorts hun kamers tegen sterk verlaagde dagprijzen aanbieden - soms zelfs tijdelijk ónder de kostprijs, om maar niet met lege kamers en dus helemaal zonder inkomsten te zitten.
Op de tweede plaats moet worden stilgestaan bij de vraag of het eiland hiervoor zo’n prachtige, nog ongeschonden, locatie beschikbaar wil stellen. De zuid- en westkust van Curaçao zijn prime spots. Niet alleen voor ontwikkelaars met dollartekens in hun ogen en (buitenlandse) eigenaren van dure villa’s, maar ook voor de lokale bevolking, die steeds minder toegang krijgt tot de baaien maar ook tot de kuststrook in het algemeen. Knip behoort zonder enige discussie tot een van de mooiste plekken van het eiland.
Maar bovenal, áls dan al wordt besloten tot optieverlening en uitgifte van erfpacht van deze waardevolle gemeenschapsgrond, moet de overheid wel exact weten wie er achter dergelijke projecten zitten en wat hun bedoelingen zijn. In het geval van Knip gaat het om R2 Development & Real Estate Company met als directeuren twee houdstermaatschappijen (holdings) en één natuurlijke persoon, die - voor zover bekend - geen track record van andere toeristische projecten op hun naam hebben staan. Met andere woorden: wie is R2? En is het de achterliggende belanghebbers daadwerkelijk te doen om exploitatie of enkel om speculatie; doorverkoop van het relatief erg goedkoop verkregen perceel?
De Eilandsraad en Curaçao als geheel dienen te beseffen dat de tijden zijn veranderd. Moesten voorheen projecten met stimuleringspakketten - lage erfpachtscanon, tax holidays en zelfs overheidsleningen en -garanties - worden gelokt, tegenwoordig staan ontwikkelaars bij wijze van spreken in de rij en zou het accent vooral moeten liggen op verbetering van de kwaliteit van het product. In het geval van Knip staat een canon van 4,80 gulden voor bebouwd en 24 cent voor onbebouwd terrein niet in verhouding met de werkelijke waarde. Toerisme en ontwikkeling oké, maar wel transparant en in beheersbare en duurzame proporties.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.