Drie dagen voordat Curaçao de status van autonoom land binnen het Koninkrijk krijgt, weet de bevolking nog niet (zeker) of en zo ja, welke regering zij krijgt. Maar óók weten de burgers en bedrijven niet wat die nieuwe regering van plan is, omdat tot nu toe zelfs een concept-regeerakkoord - laat staan een uitgewerkt regeerprogramma - ontbreekt. Na de verkiezingen van 27 augustus, alweer vijf weken geleden, werd voorspoedig een college gevormd, maar daarna ging alle aandacht uit naar het verdelen van de posten en het invullen van de poppetjes.
MAN en PS waren snel met het bekendmaken van hun kandidaatministers. Van MFK is, mogelijk als gevolg van interne problemen, nog steeds niet volledig duidelijk wie de partij naar voren schuift. Er werd deze week zelfs nog gesproken met PNP om na te gaan hoe de coalitie met een nipte meerderheid van 11-10 eventueel bredere steun kan krijgen. Dat duidt op onzekerheid over de loyaliteit in eigen gelederen, maar daarmee ook over de duurzaamheid van de regering en misschien ook óf er wel tijdig een regering aantreedt. De vraag is wat er in dat geval gebeurt, aangezien na zaterdag niet kan worden teruggevallen op een demissionair kabinet omdat het een nieuw land betreft. Het land wordt vanuit de Staten geregeerd; dat houdt in dat dan door de Staten een (kern)kabinet moet worden aangewezen, anders is de gouverneur aan zet.
Maar veel belangrijker is dat van de inhoud van de beleidsvoornemens nauwelijks iets bekend is. Toch gaat het dáár wel om. In hoeverre kunnen de partijen MFK, PS en MAN - die programmatisch en qua aanpak ver uit elkaar liggen - samen regeren, als ze het niet eerst eens zijn geworden over de onderwerpen en de gemeenschappelijke visie? Een coalitie vormen is vaak een kwestie van compromissen sluiten; van geven en nemen. Het is verstandig om hierover vóóraf spijkerharde afspraken te maken, om te voorkomen dat er halverwege de rit of al veel eerder onenigheid ontstaat over de interpretatie van regeringsbeleid of -besluiten. Hoe groter de ideologische verschillen, hoe belangrijker het is om het regeerakkoord stevig dicht te timmeren om verrassingen te voorkomen. Lukraak - zonder een plan - met regeren aan de slag te gaan, is gedoemd te mislukken. Dat MFK, PS en MAN tot voor kort samen in de oppositie zaten is onvoldoende basis. Anders gezegd: de bevolking verwacht en verdient méér dan een nieuwe coalitie die er uitsluitend op uit is om de gemeenschappelijke vijand PAR buiten de regering te houden. De gouverneur heeft de formateur tot morgen de tijd gegeven. Dan moet het duidelijk zijn.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.