Beter laat dan nooit. Tula is deze week, 215 jaar nadat hij in 1795 de belangrijkste slavenopstand op Curaçao leidde, in ere hersteld en tegelijk uitgeroepen tot nationale held van Curaçao. Een goede beslissing. Waarom het zolang heeft moeten duren is een vraag. Al twee decennia geleden zong de populaire muziekformatie Doble R ‘Tula warda’ (Tula wacht). Maar nu is het dan zover. Wereldwijd is er veel aandacht voor het slavernijverleden. Wat daarbij opvalt is dat vooral landen die zich een paar eeuwen terug schuldig maakten aan slavernij hier actief aan doen. Zoals Nederland, waarvan onomstotelijk vaststaat dat dit land op grote schaal deed aan slavenhandel naar onder andere de Antilliaanse eilanden, waar slaven op inhumane wijze verplicht te werk werden gesteld en behandeld.
De officiële proclamatie uitgesproken door de gezaghebber moet dan ook vooral gezien worden als een symbolische handeling, postuum, vooral bedoeld voor de huidige en toekomstige generaties. Het is een publiek geheim dat een deel van de bevolking weinig waarde hecht aan al dat ‘Tula-gedoe’. Maar het besef behoort er altijd te zijn; historisch, maar ook het besef van wat de waarde is van vrijheid en gelijkheid. Onder álle bevolkingsgroeperingen. Oud-premier Don Martina van de Fundashon Rehabilitashon Tula zei het heel treffend: de officiële rehabilitatie van Tula moet vooral gezien worden als een inspiratie voor ‘eenheid in verscheidenheid’. En dat typeert Curaçao: multicultureel, multireligieus en multi-etnisch. Dat is tevens de kracht van de eilandbevolking, die een voorbeeldfunctie kan zijn voor andere landen, waaronder koninkrijkspartner Nederland.
Tula moet naar school, bedoeld wordt in de schoolboeken, voor zover dat overigens nog niet het geval is. Maar Tula moet ook naar de politiek en in de wijken. Niet om de slachtofferrol te benadrukken, maar juist om er kracht uit te putten. En niet om dogmatische redenen, ook niet om het eiland te isoleren, maar om te benadrukken wie de Curaçaoënaar is zónder uitsluiting van groepen mensen. Met de lokale verkiezingen op komst, is het te hopen dat de deelnemende partijen hieruit lering trekken en blijven opkomen voor tolerantie, gelijkheid en vrijheid. En elke vorm van ongeoorloofde discriminatie unaniem veroordelen.
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).