Het is hoopgevend dat premier Gerrit Schotte (MFK) ten aanzien van de Isla-problematiek transparant lijkt te gaan beginnen. Zijn uitspraak in het gesprek met stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) dat, indien hij moet kiezen tussen gezondheid of economie, gezondheid vóór gaat is belangrijk. En hij laat de in 2008 in het kader van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) afgesproken, maar door de vorige regering niet uitgevoerde uitwerking van de drie scenario’s (upgrading, nieuwbouw, sluiting/ontmanteling/sanering/ontwikkeling), uitwerken. Een toezegging die al in 2005 werd gedaan door de toenmalige premier, die de Strategische Oriëntatie Studie (SOS) liet opstellen als onderliggende studie om een visie op de toekomst - met of zonder raffinaderij - te ontwikkelen.
Zorgvuldigheid is bij het uitwerken van de scenario’s van het allergrootste belang, immers de keuze wordt hierop gebaseerd en bepaalt een zeer belangrijk deel van de economische en sociale toekomst van Curaçao. Schotte heeft, door politieke druk vanuit Den Haag, Ecorys onder grote tijdsdruk een rapport laten opstellen. Doel dient te zijn schone lucht, grond en water. Met of zonder raffinaderij, waar die ook staat en wie ook de exploitant is. Het is duidelijke taal van Schotte dat hij onderkent dat in beide gevallen aan internationale normen moet worden voldaan. Dat brengt enorm veel met zich mee. In de SOS bleek zelfs een investering van 1,5 miljard dollar ontoereikend om aan de milieunormen te kunnen voldoen. Isla/PdVSA zelf heeft altijd nadrukkelijk gesteld dat indien aan internationale normen moet worden voldaan de raffinaderij zal moeten sluiten. En wie kan dat beter weten?
Het wordt tijd het ‘gedurfde scenario’, alternatieve ontwikkeling van het Schottegat, nader uit te werken. Zelfs indien de Isla wordt afgebroken en opnieuw opgetrokken op het Schottegatterrein, komt volgens experts minstens 75 procent van dit gebied vrij voor andere doeleinden. Dat Schotte daar rekening mee houdt, blijkt uit het feit dat hij deze week ook de Greentowngroep heeft ontvangen. Daarom dient de premier vooralsnog het voordeel van de twijfel te worden gegund en moet de gemeenschap kunnen vertrouwen op een degelijk onderzoek naar wat het beste is voor de bevolking van Curaçao. Dat vertrouwen mag zij ook hebben zolang er transparantie is en hij woord houdt. Het is aan Schotte om te laten zien wat hij doet en waarom hij het doet. Zodra de schermen worden dichtgetrokken, wordt hij ongeloofwaardig.

Maandag deel 2

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.