Dat het niet botert tussen Gevolmachtigde minister Sheldry Osepa (MFK) en diens plaatsvervanger Humphrey Senior (MAN) kan geen verrassing zijn. Om te beginnen is de functie van waarnemend ‘GevMin’ een fictieve en alleen bedoeld om een partijlid te belonen met een dikbetaalde erebaan. Het takenpakket van de eerste regeringsvertegenwoordiger in Den Haag is namelijk niet zo omvangrijk dat hij snel overwerkt zal raken. En in die paar weken dat de Gevolmachtigde minister afwezig is, kan hij uitstekend worden waargenomen door de directeur van zijn kabinet. Kortom, een plaatsvervanger is overbodig, zoals Aruba bewijst. Dat Curaçao de traditie van de Antilliaanse regering voortzet om toch een tweede man naar Den Haag uit te zenden, is dan ook geldverspilling. En vragen om moeilijkheden, zoals die zich nu tussen Osepa en Senior voordoen. De coalitiepartners hadden dat kunnen weten, want het is een publiek geheim dat voormalig Gevolmachtigde minister Paul Comenencia en zijn plaatsvervanger Mavis Brooks-Salmon elkaar ook met regelmaat in de haren vlogen over de verdeling van taken. De huidige situatie is zelfs gecompliceerder omdat Senior anders dan Brooks-Salmon geen gebrek aan geldingsdrang kan worden ontzegd. En daarmee maakt hij het Osepa erg lastig. De handel en wandel van de regering Schotte roept immers voortdurend kritische vragen op in politiek Den Haag. Osepa heeft er de handen vol aan om die vragen te beantwoorden in de hoop daarmee de bij steeds meer Tweede Kamerleden op de lippen liggende ‘roep om ingrijpen’ de kop in te drukken en de relatie met de Nederlandse regering ten minste werkbaar te houden. Daarbij kan Osepa niet gebruiken dat hij door zijn plaatsvervanger voor de voeten wordt gelopen. En dat is wat Senior wel doet. Een voorbeeld daarvan is de discussie over onafhankelijkheid. Osepa was er nog maar net in geslaagd om Den Haag gerust te stellen dat het streven naar afscheiding geen deel uitmaakt van het (huidige) regeringsbeleid, of Senior meldt tijdens een drukbezocht symposium in bijzijn van minister Piet Hein Donner van Koninkrijksrelaties en Kamerleden doodleuk onafhankelijkheid als hoogste doel te zien. Met één mond spreken is niet de sterkste kant van deze regeringscoalitie. In Den Haag is dat des te schadelijker omdat men zich bij elke uitspraak zal afvragen met welk Curaçao men te maken heeft. Dat zal aan die kant van de oceaan kunnen leiden tot een steeds grotere terughoudendheid in het maken van afspraken. Mogelijk is stationering van Senior in Brussel een oplossing. Belangrijker is dat de regering, die zichzelf roemt om zijn no-nonsense aanpak, de functie van plaatsvervangend GevMin per direct opheft. Met als bijkomend voordeel dat daarmee weer een stukje van het dreigende begrotingstekort wordt gedicht.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.